På tide med en egen gründer- og teknologiminister

ØKT TRYKK: Bedriftsforbundet kjemper for at Norge skal få fart og flyt på nyskapning og digitalisering. Illustrasjon: HAIV kommunikasjon.
Bilde: ØKT TRYKK: Bedriftsforbundet kjemper for at Norge skal få fart og flyt på nyskapning og digitalisering. Illustrasjon: HAIV kommunikasjon.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I forbindelse med at Høyre og Fremskrittspartiet i disse dager er i regjeringsforhandlinger med Venstre, krever interesseorganisasjonen for 4.200 av landets små- og mellomstore bedrifter, Bedriftsforbundet, at Norge må ha en egen statsråd med ansvar for gründerskap, innovasjon og teknologi.

Publisert 12.1.2018
 
– Vi vil at Norge skal bli nummer en verden på å drive business og innovasjon. Da er det på tide å ha en statsråd som utelukkende fokuserer på gründerskap og fremtidens arbeidsplasser. Vårt inntrykk er at med dagens statsrådstruktur går mye av tiden for næringsministeren til å drive eierstyring og være i politiske debatter for symbolsaker som eierstyrering av statseide selskap. Bedriftsforbundet ønsker vesentlig mer fokus på det de minste bedriftene og gründere sliter med. Byråkrati, mangel på kreditt, mangel på investorer, mangelfull rettsikkerhet og urimelige høye avgifter er noe av det våre medlemmer er opptatt av, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Ønsker Stortingsmelding

Regjeringen la i 2015 frem en egen gründerplan, hvor man skrev at «Regjeringen ville bruke mer enn 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland. Enklere tilgang på penger, kompetanse og nettverk er blant grepene i regjeringens nye gründerpolitikk». Gründerplanen skulle vise hvordan regjeringen vil løfte gründere som jobber med å etablere nye bedrifter og bringer Norge fremover.
– Det er flott med en egen gründerplan, men det blir litt tynt. Det burde ha vært en egen stortingsmelding. Vi savner også mer og bedre oppfølging av regjeringens gründerplan. Det har gått over to år, og fortsatt har vi til eksempel ikke sett noe til fasttrackordning for lovende utenlandske gründere og utenlandske investorer, sier leder for politikk og samfunnskontakt i Bedriftsforbundet, Jørund Rytman.
 

Et globalt kappløp

Innovasjon, gründerskap og politiske virkemidler og incentiver rundt teknologisk utvikling står høyt oppe på agendaen i flere land, og til eksempel Estland etablerte en egen gründer- og teknologiminister for allerede to år siden. Det tror Bedriftsforbundet lønner seg.
– Vi er i et globalt kappløp og tiden flyr fra oss. Flere sammenlignbare land har kommet lengre enn oss. Det har blitt bedre å kår for de små og mellomstore bedriftene i Norge med Regjeringen, men på noen områder går det for sakte. Våre medlemmer opplever at det i alt for stor grad prates om de store bedriftene og at de skal skape fremtidens arbeidsplasser. Man glemmer til stadighet at to av tre arbeidsplasser skapes hos landets små- og mellomstore bedrifter. Forskning viser at det er også er økt innovasjon hos disse bedriftene. Gründerskap og innovasjon må mye tydeligere på agendaen, og da må en minister til, avslutter Rytman.
 
10 HOVEDKRAV
Bedriftsforbundet har i tillegg ti hovedkrav til forhandlerne i H, FrP og V:

  1. Privat norsk eierskap må styrkes ved at formueskatten fjernes.
  2. Det må innføres enda bedre skatteincentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper.
  3. Tiltak som gründerlån og tilskudd i tidligfase må styrkes ytterligere
.
  4. Gründer- og investorvisum må innføres nå
.
  5. De sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende må styrkes ytterligere
.
  6. Rettssikkerheten til næringsdrivende må styrkes
.
  7. Det innføres en karensdag. Unntak ved kronisk sykdom, arbeidsuhell og barns sykdom
.
  8. Dele opp kontrakten ved større offentlige anbud og stimulere til økt innovasjon.
  9. Forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav, samt mer serviceminded tjeneste der bedrifter har glemt eller misforstått rapporteringskrav.
  10. Økt satsning på digitalisering og IKT-utdanning.

 
Kontakter
Solfrid Flateby
Pressetalskvinne
90035897
[email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]