Vant anbudssak mot staten med vår hjelp

DISKRIMINERT: – Vi fikk ikke delta i statlig anbud med hotellkjeden vår, sier hotelleier Kjetil Smørås. FOTO: Tor Høvik.
Bilde: DISKRIMINERT: – Vi fikk ikke delta i statlig anbud med hotellkjeden vår, sier hotelleier Kjetil Smørås. FOTO: Tor Høvik.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Hotelleieren vant frem etter å ha langet ut mot staten. Det var Bedriftsforbundet som tok dialogen med  FrP og løftet saken inn på Stortinget.

 
Kjetil Smørås har fått støtte både fra regjering, storting og Sykehusinnkjøp, etter at hotellkjeden hans ikke fikk delta i konkurransen om en hotellavtale med Helse Bergen. Det skapte sterke reaksjoner da Bergens Tidene 9. februar i år skrev at hotellkjeden De Bergenske ble utestengt fra en anbudskonkurranse om å levere hotelltjenester til Helse Bergen.
Grunnen var at de ikke kunne stille med hotellkapasitet i alle de fem største byene i Norge. Det var det bare de tre største hotellkjedene som kunne.
 

Fikk støtte

Hotelleier Smørås mener sentraliseringen av de statlige innkjøpene har gjort det verre for lokale leverandører generelt å slippe til i statlige anbudskonkurranser. På generelt grunnlag fikk Smørås støtte fra konkurransedirektør Lars Sørgard.
– Det bør ikke være noe problem å dele opp og rigge et slikt anbud som gjør det mulig å delta for små hotellkjeder, og for den saks skyld enkelthoteller, sa sjefen for Konkurransetilsynet.
 

Stortingets spørretime

Kjetil Smørås spurte Bedriftsforbundet om de kunne hjelpe, og Bedriftsforbundet løftet først saken inn for FrP, for deretter å få stilt spørsmålet i Stortinges spørretime til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om begrunnelsen for hvorfor lokale hoteller ikke får delta i anbudskonkurranse om en hotellavtale med Helse Bergen?
– Det var Bedriftsforbundet som tok dialogen med FrP og løftet saken min inn på Stortinget. De har vært ryddige og profesjonelle, og viser at de virkelig tar medlemmene sine på alvor, sier Kjetil Smørås.
I sitt svar gjorde Isaksen det klart at det er mulig å dele opp anskaffelser i delkontrakter, og oppdragsgiver er sågar pålagt å gi en begrunnelse for manglende kontraktsoppdeling ved større anskaffelser.
Isaksen understreket at Sykehusinnkjøp, som eies av de fem regionale helseforetakene, er en av de største innkjøpsaktørene her til lands, som håndterer et årlig volum på 18 milliarder kroner.
– Foretaket har altså en betydelig kjøpermakt, som gir dem et spesielt ansvar for å ivareta hensynet til konkurranse i markedene de opptrer, svarte statsråden. Han la til at Sykehusinnkjøp har opplyst at de, basert på tilbakemeldingene de har mottatt i forbindelse med denne anskaffelsesprosessen, vil se nærmere på hvordan de vil innrette fremtidige anskaffelser slik at de bedre kan ivareta små og mellomstore kjeder og enkeltstående hoteller.
 

Har gått i seg selv

Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Kjetil M. Istad, sier at foretaket har gått i seg selv etter kritikken fra Smørås.
De vil nå samarbeide liv om å gjøre det enklere for små og mellomstore hotellkjeder og enkeltstående hoteller å delta i deres anbudskonkurranser.
 

Har fått mange innspill

Istad opplyser at Sykehusinnkjøp senere i vår skal ut med en ny anbudskonkurranse for hoteller som tilbyr konferansetjenester.
– Her skal det bli åpning for lokale leverandører, lover Istad.
– Var det feil å utelukke De Bergenske fra anbudskonkurransen tidligere i år?
– Vi utelukket dem ikke. Det var mulig å danne anbudssamarbeid med andre, men det var det ingen som gjorde. Sett i ettertid undervurderte vi nok utfordringene med å få til slikt samarbeid. Og vi kunne nok hjulpet markedet bedre med å få det til, sier Istad.
 

Stortingsmelding på gang

Gjønnes tror oppmerksomheten denne saken har fått vil være viktig for små og mellomstore bedrifter når regjeringen senere i år skal lage en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.
Også Konkurransetilsynet er blitt bedt om å bidra med innspill, etter at Lars Sørgard uttalte seg om utestengelsen av De Bergenske. Kjetil Smørås er glad for det store gjennomslaget budskapet hans har fått.
– Nå er jeg opptatt av at de politiske intensjonene fører til ny praksis, og ser frem til at vi og andre lokale aktører kan få delta i statlige anbudskonkurranser. Det vil gi alle hotellbrukere bedre og rimeligere tjenester, sier Smørås.
Hotelleier Kjetil Smørås er glad for at Sykehusinnkjøp har vært villig til å gå i seg selv, og nå vil vurdere sin innkjøpspraksis av hotelltjenester. gjøre det enklere for små og mellomstore hotellkjeder og enkeltstående hoteller å delta i deres anbudskonkurranser.

*Saken inneholder utdrag fra Bergens Tidene 20.mars 2018.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]