Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet samarbeider med Iconfirm

Bedriftsforbundet inngår samarbeid med personvernselskapet ICONFIRM

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Undersøkelser har vist at mange opplever den nye personvernforordningen (GDPR) som komplisert og overveldende og er usikre på hvordan man skal gå i gang. Særlig for bedrifter i SMB segmentet kan det være utfordrende og ofte må daglig leder, eller en som er tett på, bruke dyrbare timer på å forsøke å forstå regelverk og definere relevante tiltak og oppgaver.

Loven krever at selskaper kan demonstrere at de oppfyller regelverket. Dette er styrets og ledelsens sitt ansvar. GDPR løses ikke ved et prosjekt, men er et kontinuerlig arbeid. I første rekke er det å komme i gang med noe som er godt nok, så kan ambisjonsnivået justeres over tid.

ICONFIRM har gjennom de siste årene utviklet et verktøy som hjelper virksomheter med løpende oversikt og kontroll uten vesentlig merarbeid eller store kostnader. Samtidig kan bruken av løsningen følge bedriftenes endrede behov over tid.

–          Mange bruker mye tid på å orientere seg om regelverket, uten å bli så mye klokere på hvordan man håndterer dette i praksis. Vi har eksempler på kunder som har brukt under 2 timer så er de godt i gang. For kunder som ønsker sparring og support har vi mulighet også for dette til en fornuftig pris, sier daglig leder Christian Butenschøn.

Samarbeidet mellom Bedriftsforbundet og ICONFIRM vil også utvikles over tid og det diskuteres nå flere konkrete tiltak for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for medlemmene.

Trykk her om du ønsker å spare tid og at ICONFIRM skal kontakte dere for å diskutere deres behov.
Trykk her om du har fått GDPR ansvaret i fanget og er usikker på hva du skal gjøre videre.

https://dinbedrift.no/partnere/iconfirm-gjor-etterlevelsen-av-den-nye-personvernloven-enklere/