Please log in to view the contents

– Bedrer to viktige problemer for bedriftene

Røyken har lagt seg etter at Finansminister Siv Jensen la frem Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 fra Stortingets talerstol mandag. Nå får hun ros av DNB-direktør for å adressere viktige problemer for norske bedrifter.

Les også: Savner tydelig satsing på “hverdagsnæringslivet”

Selv om mange i forkant hadde håpet på en mer langsiktig og tydelig satsing på «hverdagsnæringslivet», så var det flere punkter i budsjettet som ble positivt mottatt blant småbedriftseiere.

Viktige drivere

Forslag om å redusere selskapsskatten, øke bunnfradraget for formueskatten og forbedre betingelsene for selvstendig næringsdrivendes pensjonssparing får nå skryt fra Benedicte Schilbred Fasmer, som er konserndirektør for bedriftskunder i DNB.

– Våre bedriftskunder forteller oss at det er formueskatten og enklere regelverk som er de to viktigste driverne for å stimulere til mer verdiskaping i næringslivet. Det er derfor positivt at de to viktigste problemene i hverdagen bedres for bedriftene, sier Schilbred Fasmer til bankens egen nettside.

– Positivt at de to viktigste problemene i hverdagen bedres for bedriftene

Benedicte Schilbred Fasmer, DNB

Økt investering

Hun mener dessuten at tiltakene vil bidra til å styrke norske bedrifter i konkurranse med våre naboland.

– Dette betyr veldig mye for bedriftene. Ikke bare kan bedriftene investere mer innen eksisterende forretningsområder, men det kan også stimulere til satsing på nye områder, sier Schilbred Fasmer.

– Våre naboland har over flere år redusert selskapsskatten, og dette er derfor en viktig konkurransefaktor og rammebetingelse for norske bedrifter, legger hun til.

Vi arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere.

Bedriftsforbundet har ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.
,