Bærekraftig omstilling for SMBer

En ny tid med flere regelverk

Aldri tidligere har det vært større søkelys på bærekraftig omstilling: Anerkjennelsen av klima- og miljøkrisen er økende; bank- og finansverden har våknet i forhold til investeringer for fremtiden; og i tillegg kommer flere nye regelverk. De store selskapene i Europa får nå blant annet omfattende rapporteringskrav. Selv om kravene foreløpig ikke gjelder for små og mellomstore bedrifter (SMBer), antar mange at behovet for oversikt og rapportering på relevante bærekraftsindikatorer snart vil gjøre seg gjeldene for alle bedrifter, uansett størrelse. Årsaken er at det er få store selskaper i Norge; og disse må få oversikten over verdikjedene sine fra underleverandører. Mange er usikre på hva dette vil bety for SMBer, og når det vil gjelde fra.

Kostnader versus konkurransekraft

Mange snakker om ressursbelastningen som ligger i å skulle ta tak i bærekraftsarbeidet. Færre fokuserer på ressursbesparelsene og mulighetene for økt konkurransekraft: Ved å få kontroll på forbruk og utgifter; oversikt over hvor man har størst vesentlig påvirkning – og hvordan man selv blir påvirket (av blant annet naturrisiko) – kan man fort øyne muligheter. Her ligger anledning for besparelser og mulighet for aktiv forretningsutvikling. Ved å komme krav i forkjøpet, viser man også kunder at man er en seriøs aktør og at man tar bærekraftsutfordringen på alvor. Til sammen vil dette kunne gi konkurransefortrinn.

Gode verktøy for effektiv og vesentlig tilnærming

Det som er helt sikkert er at toget går nå. Da må vi sørge for at en stor del av næringslivet ikke står igjen på perrongen og taper konkurransekraft. Det åpner seg nye muligheter for norske bedrifter og mange ser behovet for tilrettelegging og insentiver for små og mellomstore bedrifter for å starte omstillingen nå. Vi må senke terskelen for å bli med, ikke terskelen på krav eller kvalitet. For å være effektive må vi også tenke skreddersøm slik at man kun bruker tid på det som er vesentlig.

Miljøledelse er en viktig del av løsningen

Miljøfyrtårn er opptatt av å legge til rette for at grønn omstilling blir så konkret og rett på sak som mulig – i forhold til det bedriften driver med. Stiftet av partene i næringslivet, er Miljøfyrtårns ambisjon og oppdrag å forenkle grønn omstilling for bedrifter, tilpasset for deres virksomhet. Det forutsetter tett dialog med norske myndigheter, bransjeforeninger og ikke minst EU. Myndighetene oppfordres til å utarbeide politikk som gjør grønn omstilling lettere for det brede lag av små og mellomstore bedrifter, med gode insentiver og forutsigbare rammer.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn samler det du trenger i ett ledelsesverktøy; bransjestandarder, konkrete tiltak, styringsverktøy og klimaregnskap. Miljøfyrtårn ønsker med dette å skape rammene for at du kan gå rett løs på jobben med å sikre at virksomheten din er bærekraftig og klar for fremtiden.