Nye konkursregler kan bety økt risiko for SMB-eieres familieøkonomi

Regjeringens nye konkursregler kan bety at SMB-eierne må stille flere personlige kausjoner og sette familieøkonomien i større risiko, konstaterer advokat Karl-Anders Grønland i denne utgaven av Bedriftsbloggen. Les også: Regjeringen vil endre konkursreglene Regjeringen fremmet 15. april 2020 et forslag som sørger for at bedrifter som ikke kan gjøre opp sine fordringer etter hvert som […]