Koronaloven – stortingets krisefullmakt

Regjeringens opprinnelige forslag fikk ikke nødvendig flertall i Stortinget. Etter forhandlinger mellom de politiske partiene på Stortinget, ble det vedtatt en mer begrenset kriselov. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag, 27. mars 2020, og trer i kraft straks. Det opprinnelige lovforslaget ville innebære at Stortinget ga regjeringen en omfattende myndighet til å […]

Coronaviruset – hva skjer med avtalen med leverandør?

Helt fram til tidlig i mars i år var Coronaviruset noe som i hovedsak fremsto som en utfordring for globale verdikjeder og utfordringer rundt det å få varer inn til landet. Verden ser ganske så annerledes ut nå. Spørsmålet er ikke lenger bare hvordan man skal forholde seg til leveringsutfordringer. Nå er problemet at butikker […]

KAPITALFUNN: – Slik får du fradrag for å investere i en gründerbedrift

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for gründere å få tilgang på penger fra investorer. Derfor er det innført skatteincentiver som skal friste investorer til å ta økt risiko, og på den måten hjelpe oppstartsbedrifter med nødvendig kapital. Les også: Slik får du bedriften til å vokse I følge SSB er det kun 60% av […]