Arendalsuka 2022: – Vil politikerne kutte skatter og avgifter?

Små og mellomstore bedrifter har opplevd stor kostnadsvekst siden nyttår. SMB Norge utfordrer politikerne under Arendalsuka om de vil kutte skatter og avgifter.

– Våre medlemsbedrifter har stått overfor en formidabel kostnadsvekst den siste tiden. Strøm, drivstoff og annet har hatt en enormprisstigning. Likevel fremstår politikerne handlingslammet i møte med dette, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Trenger skatte- og avgiftskutt

I det næringspolitiske programmet for 2021-2023, har kongressen i SMB Norge utpekt flere områder innenfor skatte- og avgiftspolitikken som viktig for å skape en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

– Det er på tide at politikerne tar i bruk skatte- og avgiftspolitikken for å redusere kostnadspresset for småbedriftene, sier Kristian Eilertsen, konstituert leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Hvilke skatter og avgifter bør kuttes?

– Særlig aktuelt for bedrifter i SMB-sektoren, er nok arbeidsgiveravgiften, elavgiften, merverdiavgift på strøm, drivstoffavgifter og formuesskatten, sier Eilertsen.

– Små og mellomstore bedrifter sysselsetter tusenvis over hele landet. Men bedriftene er ingen utømmelig melkeku for staten. Derfor må skatte- og avgiftsnivået senkes for å sikre levedyktige bedrifter, legger han til.

Utfordrer politikerne

SMB Norge er godt representert under årets utgave av Arendalsuka. Åpningsarrangementet på mandag 15. august kl. 17.00 i SMB-teltet ved Steenhuset i Arendal, har nettopp skatte- og avgiftspolitikk som tema.

– Vi håper så mange som mulig som eier og driver en småbedrift tar turen innom arrangementet vårt. Vi kommer til å utfordre politikerne på hva de vil gjøre fremover, sier Rytman.

Har du et konkret spørsmål om skatter og avgifter vi bør stille til politikerne under arrangementet? Send til [email protected] eller [email protected] innen torsdag 11. august.