Fagnettstedet for SMB-sektoren

regnet feil

Arendalsuka 2022: – Vil politikerne kutte skatter og avgifter?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Små og mellomstore bedrifter har opplevd stor kostnadsvekst siden nyttår. SMB Norge utfordrer politikerne under Arendalsuka om de vil kutte skatter og avgifter.

– Våre medlemsbedrifter har stått overfor en formidabel kostnadsvekst den siste tiden. Strøm, drivstoff og annet har hatt en enormprisstigning. Likevel fremstår politikerne handlingslammet i møte med dette, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Trenger skatte- og avgiftskutt

I det næringspolitiske programmet for 2021-2023, har kongressen i SMB Norge utpekt flere områder innenfor skatte- og avgiftspolitikken som viktig for å skape en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

– Det er på tide at politikerne tar i bruk skatte- og avgiftspolitikken for å redusere kostnadspresset for småbedriftene, sier Kristian Eilertsen, konstituert leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Hvilke skatter og avgifter bør kuttes?

– Særlig aktuelt for bedrifter i SMB-sektoren, er nok arbeidsgiveravgiften, elavgiften, merverdiavgift på strøm, drivstoffavgifter og formuesskatten, sier Eilertsen.

– Små og mellomstore bedrifter sysselsetter tusenvis over hele landet. Men bedriftene er ingen utømmelig melkeku for staten. Derfor må skatte- og avgiftsnivået senkes for å sikre levedyktige bedrifter, legger han til.

Utfordrer politikerne

SMB Norge er godt representert under årets utgave av Arendalsuka. Åpningsarrangementet på mandag 15. august kl. 17.00 i SMB-teltet ved Steenhuset i Arendal, har nettopp skatte- og avgiftspolitikk som tema.

– Vi håper så mange som mulig som eier og driver en småbedrift tar turen innom arrangementet vårt. Vi kommer til å utfordre politikerne på hva de vil gjøre fremover, sier Rytman.

Har du et konkret spørsmål om skatter og avgifter vi bør stille til politikerne under arrangementet? Send til [email protected] eller [email protected] innen torsdag 11. august.