Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Arendalsuka 2022: – Er det på tide å modernisere sykelønnsordningen?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning. Under Arendalsuka vil SMB Norge utfordre politikerne på hva de vil gjøre med ordningen.

– Mange av våre medlemsbedrifter er veldig opptatt av sykelønnsordningen. I tillegg har kongressen i SMB Norge pekt på sykelønnsordningen som én av ti fanesaker vi ønsker å få gjennomslag for, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Egenandel for arbeidstagere

Foto: SMB Norge

Dagens sykelønnsordning medfører store kostnader for både velferdsstaten og for alle små og mellomstore bedrifter. Spesielt arbeidsgiverperioden ved sykefravær er en stor byrde for SMB-sektoren.

– Sykelønnsordningen har altfor lenge vært en slags hellig ku i norsk politikk. Det virker som at det ikke er interesse for å gjøre ordningen mer bærekraftig, sier Kristian Eilertsen, konstituert leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Hvordan kan ordningen bli mer bærekraftig?

– Kongressen har vedtatt i vårt næringspolitiske program at det bør innføres én karensdag og et makstak på 80 prosent av lønnen ved korttidsfravær, sier Eilertsen.

– I tillegg er det viktig å få fjernet arbeidsgiverperioden. Denne kveler mange småbedrifter, legger Rytman til.

Utfordrer politikerne

SMB Norge forsøker å skape oppmerksomhet om denne saken under årets utgave av Arendalsuka. Tirsdag 16. august kl. 17.00 i SMB-teltet ved Steenhuset i Arendal, arrangerer SMB Norge en politisk debatt om sykelønnsordningen.

I debatten stiller blant annet Sveinung Rotevatn fra Venstre og Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet.

– Det er politiske tungvektere som skal debattere denne saken. Vi kommer til å utfordre politikerne på hva de vil gjøre med sykelønnsordningen, sier Rytman.

Har du et konkret spørsmål om sykelønnsordningen som vi bør stille til politikerne under arrangementet? Send til [email protected] eller [email protected] innen torsdag 11. august.