Arendalsuka 2022: – Er det på tide å modernisere sykelønnsordningen?

Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning. Under Arendalsuka vil SMB Norge utfordre politikerne på hva de vil gjøre med ordningen.

– Mange av våre medlemsbedrifter er veldig opptatt av sykelønnsordningen. I tillegg har kongressen i SMB Norge pekt på sykelønnsordningen som én av ti fanesaker vi ønsker å få gjennomslag for, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Egenandel for arbeidstagere

Foto: SMB Norge

Dagens sykelønnsordning medfører store kostnader for både velferdsstaten og for alle små og mellomstore bedrifter. Spesielt arbeidsgiverperioden ved sykefravær er en stor byrde for SMB-sektoren.

– Sykelønnsordningen har altfor lenge vært en slags hellig ku i norsk politikk. Det virker som at det ikke er interesse for å gjøre ordningen mer bærekraftig, sier Kristian Eilertsen, konstituert leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Hvordan kan ordningen bli mer bærekraftig?

– Kongressen har vedtatt i vårt næringspolitiske program at det bør innføres én karensdag og et makstak på 80 prosent av lønnen ved korttidsfravær, sier Eilertsen.

– I tillegg er det viktig å få fjernet arbeidsgiverperioden. Denne kveler mange småbedrifter, legger Rytman til.

Utfordrer politikerne

SMB Norge forsøker å skape oppmerksomhet om denne saken under årets utgave av Arendalsuka. Tirsdag 16. august kl. 17.00 i SMB-teltet ved Steenhuset i Arendal, arrangerer SMB Norge en politisk debatt om sykelønnsordningen.

I debatten stiller blant annet Sveinung Rotevatn fra Venstre og Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet.

– Det er politiske tungvektere som skal debattere denne saken. Vi kommer til å utfordre politikerne på hva de vil gjøre med sykelønnsordningen, sier Rytman.

Har du et konkret spørsmål om sykelønnsordningen som vi bør stille til politikerne under arrangementet? Send til [email protected] eller [email protected] innen torsdag 11. august.