Trygghet i generasjonsskiftet – Advokatfirmaet NOVA og Grundekjøn & CO


og

Grundekjøn Logo

 

Generasjonsskiftet i små og mellomstorebedrifter kommer som regel brått på. Derfor tilbyr advokatfirmaene NOVA og Grundekjøn & Co rådgivning, kompetanse og trygghet på dette temaet.

 

Erik Rosen, Managing Partner i Advokatfirmaet NOVA, og Ole Tellef Grundekjøn, leder i Advokatfirmaet Grundekjøn & Co, har til sammen over 40 års erfaring innenfor forretningsjus, og samarbeider tett på området generasjonsskiftet i små og mellomstore bedrifter.

– Vi kommer nå med et med tilbud om vår spisskompetanse på generasjonsskifte til medlemmene i SMB Norge. Det er noe jeg har jobbet med i over 20 år, så spydspissen vår er generasjonsskifte problematikk, forretningsjus og personlig økonomi sammenhengende med små og mellomstore bedrifter, sier Ole Tellef Grundekjøn, leder i Advokatfirmaet Grundekjøn & Co.

Flere års erfaring med generasjonsskifte

Advokatene har samarbeidet i flere år tidligere, så nå har de inngått en partneravtale for å kunne gi det beste tilbudet til SMB Norges medlemmer på temaet generasjonsskifte.

– Det er et strategisk riktig samarbeid, og det er veldig komplimentert. Vi har et veldig godt tilbud til deres medlemmer på akkurat dette temaet. Vi i NOVA og Grundekjøn & Co har jobbet sammen på flere generasjonsskifter tidligere og vi lover en trygg og ryddig prosess, sier Erik Rosen, Managing Partner i Advokatfirmaet NOVA.

Trygghet i en uventet prosess

Advokatfirmaene legger ikke skjul på at et tema som generasjonsskifte for mange kan virke skremmende da det ofte kommer brått på små og mellomstore bedrifter. Mange tenker ikke på det før man står midt opp i et generasjonsskifte som følge av sykdom eller et dødsfall. Men selv om man ikke startet prosessen med generasjonsskiftet før man må gjennomføre et genererasjonsskifte lover NOVA og Grundekjøn & Co en trygg, behagelig og ryddig prosess. Grundekjøn & Co understreker likevel at det aller beste er å ta en prat om dette før situasjonen fremtvinger det.

– Generasjonsskifte handler egentlig om det mellommenneskelige aspektet som Ole Tellef Grundekjøn håndterer veldig godt. Det at man får tillit av alle som er med i prosessen, og at man etablerer et godt fundament for det. Vi prøver å se menneskene i disse små og mellomstore bedriftene, og det er tross alt mennesker vi jobber med. Vi ønsker at det skal gå godt med menneskene og deres virksomhet, sier Rosen.

Nøkkelfakta om Advokatfirmaet NOVA

  • Etablert i 1995.
  • Arbeider innenfor områdene forretningsjus, familie- og arverett, eiendomsrett og idrettsjus.
  • Selskapet arbeider hovedsakelig med små og mellomstore bedrifter.
  • Generasjonsskifte i samarbeid med Grundekjøn & Co.

Les litt mer om Advokatfirmaet NOVA her.

Nøkkelfakta om Advokatfirmaet Grundekjøn & CO

  • Etablert i 2003.
  • Ledes av Ole Tellef Grundekjøn som er advokat MNA og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har sitt daglige virke på Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap.
  • Tilbyr spesialiserte tjenester innen generasjonsskifte og skatt.
  • Familie- og arverett.

Les litt mer om Advokatfirmaet Grundekjøn & CO her.

Advokatfirmaene NOVA og Grundekjøn & COs tilbud til SMB Norges medlemmer:

Rådgivning for medlemmer av SMB Norge innen generasjonsskifte. Det vil i samarbeid med SMB Norge også tilbys rundbordskonferanser og kurs på dette temaet.
Advokatfirmaene har like høye krav til profesjonelle leveranser som de største firmaene, men er bedre tilpasset leveranser til små og mellomstore bedrifter fordi kostnadene holdes nede og partnere i større grad er involvert direkte i leveransene.

– Vi prøver å jobbe effektivt, og vi vet at vi er konkurransedyktig på pris. Vi bryr oss om at kunden kommer ut i andre enden og at det blir bra. Det skal landes på en ordentlig måte, sier Grundekjøn og Rosen.

Logg inn på våre medlemssider for å se mer om tilbudet. Vi kommer også til å tilby rundbordskonferanser rundt temaet.

For mer informasjon og spørsmål, kontakt oss på:

Erik Rosen: [email protected] – Telefon: 930 43 999
Ole Tellef Grundekjøn: [email protected] – Telefon: 464 10 421