800 flere helt ledige i november

I november ble det registrert 800 flere helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte Nav-tall fredag. 

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos NAV, tilsvarende en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, lå på 78 400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Ny registrering

NAV opplyser at økningen i antallet helt ledige i hovedsak effekten av en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Den nye registreringen er mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. 

– Registreringen er nå enklere og raskere for nye arbeidssøkere, men medfører at antall registrerte helt ledige har økt. Når vi justerer for effekten av den nye registreringsløsningen, har vi hatt en nedgang i ledigheten i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Som prosent av arbeidsstyrken har andel helt ledige ligget relativt stabilt på mellom 2,3 og 2,4 prosent i 2018, og gjør det også etter bruddet i november.