6 av 10 næringsdrivende har enda ikke levert skattemelding

En drøy uke før leveringsfristen har seks av ti næringsdrivende enda ikke levert skattemeldingen, det opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

Les også: Meld deg inn så hjelper vi deg med skattemeldingen

Samtidig advares det om at næringsdrivende kan risikere tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av skattemeldingen.

– Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du huske å levere denne innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Trenger du hjelp med skattemeldingen? Melder du deg inn i Bedriftsforbundet i dag så får du ubegrenset bistand fra noen av landets beste skattejurister!
Klikk HER for mer informasjon

31. Mai

Skattemeldingen for næringsdrivende sendes til alle som eier eller driver virksomhet eller som har hatt inntekt som Skatteetaten har fått opplysninger om skal rapporteres som næringsinntekter. Alle som mottar skattemeldingen for næringsdrivende må levere denne uansett om du har hatt næringsinntekt eller ikke. Den må leveres og du må levere den elektronisk.

For næringsdrivende er det mulig å søke om utsettelse av leveringsfristen dersom det ikke er mulig å levere i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Les også: Meld deg inn så hjelper vi deg med skattemeldingen

Fakta og tall

Rundt 685 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende:

  • 340 000 enkeltpersonforetak
  • 345 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting

 

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist. For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2019 er rettsgebyret 1150 kroner. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 57 500 kroner.

Flere leverer skattemeldingen innen fristen etter innføring av tvangsmulkt i 2017. I fjor ble det likevel fastsatt 65 000 vedtak om tvangsmulkt fordi en av ti virksomheter ikke leverte skattemeldingen i tide.

Antall næringsdrivende per fylke med antall leverte skattemeldinger 22. mai

 9 000 næringsdrivende har søkt om utsatt leveringsfrist.

Bli medlem i SMB Norge

Fylke Antall Levert % Levert
Østfold 34 000 14 000 41
Akershus 76 000 28 000 37
Oslo 117 000 39 000 33
Hedmark 25 000 10 000 40
Oppland 28 000 12 000 43
Buskerud 38 000 15 000 40
Vestfold 31 000 13 000 43
Telemark 22 000 9 000 41
Aust-Agder 15 000 6 000 43
Vest-Agder 24 000 10 000 42
Rogaland 55 000 23 000 42
Hordaland 60 000 21 000 35
Sogn og Fjordane 16 000 6 000 36
Møre og Romsdal 31 000 12 000 38
Trøndelag 56 000 22 000 40
Nordland 26 000 11 000 41
Troms 18 000 7 000 40
Finnmark 9 000 4 000 39
Utland 5 000 2 000 31
Totalt 685 000 264 000 38