NY JURIDISK RAPPORT: – Småbedrifter bærer en uforholdsmessig tung byrde

Små bedrifter blir uforholdsmessig hardt rammet av gjeldende lover og reguleringer, konkluderer SMB Norges juridiske utvalg i en fersk rapport som torsdag 27.juni ble overlevert til administrerende direktør Jørund Rytman. I mars fikk SMB Norges nyetablerte juridiske utvalg i oppgave å gjennomgå gjeldende lover og reguleringer for å avdekke områder hvor SMB-sektoren rammes uforholdsmessig hardt. […]