Enklere å selge brukte varer for næringslivet

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i brukthandellova. Fra 1. juli blir det enklere for norsk næringsliv å selge brukte varer. – Brukthandellova har gjort det tungvint og lite lønnsomt for næringslivet å selge brukte varer. Det er ikke bærekraftig. Jeg er glad for at lovendringene trer i kraft allerede 1. juli . Dette […]