AVLYST – De vanskelige personalsakene

SMB Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har gleden av å invitere til seminaret “De vanskelige personalsakene”, torsdag 20. juni kl. 9:00-11:00. De vanskelige personalsakene, som stort fravær, mangelfulle arbeidsytelser eller illojalitet, koster virksomhetene store ressurser. Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsteam har lang erfaring med å bistå virksomheter i å løse slike saker, og […]

Hva er Norges største utfordring for å bevare velstand i fremtiden?

Karl-Anders Grønland, styreleder i SMB Norge, advokat og styreleder i flere noterte og unoterte vekstselskaper belyser 4 punkter som er Norges største utfordringer for å bevare velstand i fremtiden. 1. Fraværet av langsiktige mål i den politiske debatten i Norge Det er noe forunderlig over fraværet av å diskutere de overgripende store og langsiktige utfordringene […]