Rapport om sysselsettingen av ukrainske flyktninger: – Norge gjør en for dårlig jobb

NyAnalyse AS har på oppdrag fra SMB Norge undersøkt sysselsettingen av ukrainske flyktninger i Norge og samfunnsgevinsten av at disse kommer ut i jobb i stedet for å motta sosialstønad. – Funnene er tankevekkende, og rapporten påviser at Norge kan gjøre en mye bedre jobb, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman. Etter […]