Fare for konkurs hos 4 av 10 småbedrifter i Norge

42 prosent av norske småbedrifter ser en fare for konkurs hvis situasjonen ikke bedrer seg før sommeren. Det viser en ny undersøkelse som er utført av SMB Norge. Over 1000 bedrifter svarte på undersøkelsen. Den ble gjennomført i perioden 17. til 18. mars 2020, altså i dagene etter at Stortinget vedtok krisepakken for norsk næringsliv. […]

Korona-tiltakene du kan gjøre selv

Korona-tiltakene du kan gjøre selv Sjekklisten som kan bidra til at bedriften overlever koronaviruset – og sikrer arbeidsplassen til de ansatte.  Av Escalon Services Det er grep du kan ta for å øke sjansene for at bedriften din kommer gjennom krisen, sier Reinert Engelschiøn Vigtel. Her fra et korona-tomt Egertorg i Oslo midt i “rushtida” […]

Må du permittere ansatte? Her er en gratis «Corona-tilpasset» mal

Svært mange bedrifter vil de neste månedene bli tvunget til å permittere ansatte på grunn av fallende omsetning knyttet til coronaviruset. Her kan du laste ned en mal for permitteringsvarsel. OBS: På grunn av corona-viruset har regjeringen innført midlertidige tiltak som betyr at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering reduseres fra 15 til […]