Om Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen (WHI) skaper effektive team. Siden 1979 har WHI jobbet med Ledelsesutvikling, Personprofiler og Rekruttering. Gjennom vårt samarbeid med SMB Norge bidrar vi til å gjøre den menneskelige faktoren mer forutsigbar også for ditt selskap.

(Lenke til pilarartikkel med Kristin som sier “WHI gav oss økt effektivitet i hverdagen og overbevisning om at det er laget som leverer!” )

Unikt SMB medlemstilbud på Wicklund-Hansen tjenester

Vårt faglige ståsted

Folk er forskjellige. Komplementære team skaper bedre forretningsmessige resultat forutsatt at de håndterer hverandre i dialogen. Ledere møter utfordringer – situasjoner som påvirker resultatene negativt. WHI ser ofte at ulikhet i personlighet kan være like utslagsgivende som uenighet på fag. WIND er en egnet metode for å rydde opp i dette. Vi kartlegger og veileder ditt team mot felles målsettinger,
Personprofiler med WIND
Profilskjema gjennomføres på ca 15 minutter. Dermed kan vi raskt kartlegge din virksomhet og sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter. Profiler ligger alltid tilgjengelig på en webmodul. Vi bruker enkle og intuitive begreper som er enkle å bruke i hverdagen.

Fire arbeidsstiler

WIND måler 4 likestilte arbeidsstiler. Alle har et «naturtalent» – den arbeidsstilen hvor vi opplever mestring og henter energi. Dette påvirker hvordan vi løser oppgaver. Det er virksomhetens humankapital. Som leder gjelder det å bygge selskapet gjennom å utnytte de 4 komplementære ferdighetene.

De fire arbeidsstilene

Worker

Worker er opptatt av det som kan forsinke produksjonen eller effektiviteten. Kan oppleves for kritisk i andres øyne. Faresignal: Martyrkultur.

Integrator

Integrator er opptatt av menneskene og involverer flere i å løse oppgaver. Kan gjøre seg avhengig av andres støtte.

Navigator

Navigator er initiativrik og peker retning. Tror at alt er mulig og kan være for bredpenslet – overse (viktige) detaljer. Faresignal: Brannstifter.

Disipline

Disciplin er forutsigbar innenfor avtalen og overholder sine plikter. Kan gjøre seg for avhengig av rammene. Faresignal: Byråkrati.

WIND er et kraftfullt profileringsverktøy som i tillegg til kompetanse og erfaring setter oss i stand til fordele arbeidsoppgaver basert på de menneskelige egenskapene til de ansatte. WIND har gitt oss et konkurransefortrinn.

Terje Brand
Daglig leder
Imemo

SMB Medlemstilbud

WHI har siden 1979 jobbet med Ledelse, teamutvikling, personprofiler og rekruttering. Gjennom samarbeidet med SMB Norge skal WHI bidra til å gjøre “den menneskelige faktoren” mer forutsigbar for små og mellomstore bedrifter i Norge:

 • Lederhjelpen
 • Vekst med forutsigbarhet – Teamutvikling
 • Vekst med forutsigbarhet – Rekruttering

Lederhjelpen -ring tlf
977 77 776

Lederhjelpen -ring tlf
977 77 776

WHI tilbyr gratis veiledning i opp til 15 minutter.

Som leder kan man være i tvil og mangle noen å diskutere med. WHI har lang erfaring og bred kompetanse innen HR.

Spør oss om:

 • iPersonalsaker
 • Lønnssamtaler
 • Utvikling av medarbeidere eller team
 • Forberede vanskelige samtaler
 • etc

Samtaler utover 15 minutter skjer etter avtale. Honorar er kr 1,750,- per time.

Vekst med forutsigbarhet – Rekruttering

Rekruttering er tidkrevende og feilansettelser er kostbart. Derfor tilbyr WHI kvalitetssikring og kapasitet gjennom personprofiler, referansesjekk og Onboardingssamtaler. Et tilbud der du selv finner kandidater men vil ha hjelp til å få de til å fungere optimalt i jobben raskest mulig.

 • Personprofil slik at du vet hvordan personen fremstår i hverdagen og ikke bare i et intervju
 • Referansesjekk slik at du vet hvordan vedkommende har fungert hos tidligere arbeidsgiver
 • Onboardingssamtaler i jobben slik at du vet at tidlig frustrasjon blir håndtert og omsatt til endring før det bygger seg opp konflikter.