WEBINAR: Bærekraftsreguleringene kommer som en tornado og små og mellomstore bedrifter rammes hardt. Hva nå?

Når:
23 mai 2024
9:00
Sted: Digitalt

Bærekraftsreguleringene retter seg stort sett mot de store selskapene. Likevel må også de mindre selskapene bære byrden gjennom nye krav i anbudsprosesser, endrede lånebetingelser og nye forventninger fra investorer. Hvilke reguleringer kommer, og hva kan små- og mellomstore bedrifter gjøre for å verne om egen konkurransekraft?

I dette webinaret gir vi en oversikt over gjeldende bærekraftsreguleringer og du vil få en introduksjon til to-dagers workshopen “Bootcamp i Bærekraftsrapportering”. En workshop arrangert i samarbeid med SMB Norge og TILT Lab der deltakerne får hjelp til å lage sin første bærekraftsrapport og får opplæring i hvordan den nye bølgen av bærekraftsreguleringer kommer til å påvirke små bedrifter i tiden fremover.

Spørsmål om webinaret kan rettes til Kaja og Marthe i TILT LAB.