Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Gjennomslag for mindre bedrifter i statsbudsjettet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I går (22.11) kom Regjeringspartiene til enighet med KrF og Venstre om et statsbudsjett for 2018. Bedriftsforbundet er fornøyde med flere saker, og tror de små og mellomstore bedriftene er av vinnerne i budsjettet. Men alt er ikke bare rosenrødt.

 
Bedriftsforbundet er spesielt fornøyd med gjennomslagene for at maskinskatten fjernes, at opsjonsbeskatningen bedres og at skattefordelen ved elbil som firmabil kun reduseres. Partiene putter også penger i potten på mange offentlige støtteordninger som gjør det enklere og mer lønnsomt drive bedrift i Norge.
– Dette var virkelig flere gode nyheter for de små og mellomstore bedriftene! Spesielt i industrien hvor de når får fjernet den såkalte maskinskatten. Vi er også fornøyde med at man hører på næringslivet ved å gjøre opsjonsbeskatningen mer lukrativ. Nå kan flere oppstartsbedrifter konkurrere om de kloke hodene med andre virkemidler enn bare lønn, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Bedriftsforbundet er fornøyde med flere gjennomslag

Her er de viktigste sakene Bedriftsforbundet mener påvirker hverdagsnæringslivet på en positiv måte, og som vi er glade for at det er blitt gjennomslag for:

 • Maskinskatten skal gradvis fjernes over syv år.
 • Teslaavgiften vrakes og skattefordelen ved elbil som firmabil blir bare redusert noe, i stedet for at den fjernes.
 • Opsjonsbeskatningen bedres ved at maksimal opsjonsandel økes fra 30.000 kroner til 500.000 kroner.
 • Bensin og dieselavgiften øker ikke.
 • SIVA og inkubatorprogram økes med 50 millioner.
 • Næringsrettet forskning øker med 50 millioner.
 • Tiltak som skal forebygger ungdomsledighet øker 10 millioner.
 • Diverse bedriftsrettede programmer i distriktene øker med 20 millioner.
 • 500 nye IKT-studieplasser

 

Ikke fornøyde med alt

Bedriftsforbundet er ikke fornøyde med hele budsjettet, spesielt reagerer vi på økningen i momsen fra ti til tolv prosent på reiseliv og for transportnæringen. Denne burde vært reversert. Økningen var ikke varslet på forhånd, og dette gjør det lite forutsigbart og kostbart for disse næringene.
– Mange av våre medlemmer innen reiseliv har allerede solgt mange av sine tjenester for 2018. De får en ekstra en ekstra kostnad som går direkte på fortjenesten deres, og som blir dramatisk for de små bedriftene. Dette er en konsekvens av at Regjeringen ikke gir næringer forutsigbarhet, sier Thommessen.
 

Bedriftsforbundets fokus for revidert statsbudsjett 2018 og statsbudsjettet for 2019

Bedriftsforbundet vil fortsette å utfordre Regjeringen på å redusere offentlige utgifter og byråkrati. Vi er fornøyde med at partiene kom til enighet om å skjerpe kravene til ytterligere innsparinger og effektivisering i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosentpoeng, men det er mer å hente:

 • Økt minstefradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradrag for lønnsmottakere.
 • Reduksjon eller fjerning av arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter.
 • Reglene for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende.
 • Bedre sykelønnen for selvstendig næringsdrivende.
 • Formueskatten på arbeidende kapital ble ikke redusert ytterligere.

 

Fortsatt mer å hente på å redusere offentlig utgifter

Avbyråkratiseringsreformen blir et viktig virkemiddel for å redusere offentlig utgifter, men effektene av å gjøre endringer i sykelønnsordningen vil være svært store. Dette kan spare AS Norge for ca. 15 milliarder kroner, og Bedriftsforbundet mener det kan være et svært viktig tiltak for å opprettholde velferdsstaten Norge.
– I Regjeringens egen perspektivmelding kommer det tydelig frem at vi har et inndekningsproblem i budsjettene fra 2030. Vi mener derfor det er på overtid at vi gjør endringer i sykelønnsordningen. Får vi sykefraværet ned på svensk nivå, kan vi spare et sted mellom 15 og 18 milliarder kroner (NyAnalyse, 2017). Sykefraværet er kostbart for det offentlige og for næringslivet. Skal vi skape flere arbeidsplasser og beholde dagens velferdsordninger for fremtidige generasjoner er det naivt av politikerne å ikke en gang vurdere å kutte i sykelønnen. Dette vil fortsatt være en viktig sak for oss, avslutter Thommessen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]