Fagnettstedet for SMB-sektoren

Lysbilde220000

Vi trenger fraværsgrenser også for voksne

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Det nærmer seg landsmøte og Høyres delegater skal trampeklappe over alt som går i bra i landet vårt. Det bygges stadig flere veier, aldri har det vært satset så mye på skole og utdanning, helsekøene går nedover og målingene går oppover.

 
Når sant skal sies, er det mange saker jeg kunne snakket om som ikke er så positive. De lar vi ligge ett øyeblikk. Jeg vil nemlig starte med å rose Høyre for innføring av den nasjonale fraværsgrensen i skolen.
Da Høyre først lanserte fraværsgrensen, var jeg som mange andre ikke veldig begeistret for forslaget. Selv har jeg en datter på videregående skole, og bekymringene kom. På foreldremøtet fikk jeg derimot vite at fraværet på skolen hennes hadde gått ned med 30 prosent. «Sikkert bare en tilfeldighet», tenkte jeg. «Det kan umulig være sånn over hele landet.»
Den siste tiden har vi derimot sett at fraværet faller som en stein i flere fylker. 33 prosent i Akershus, 44 prosent i Sør-Trøndelag og 28 prosent i Hedmark, for å nevne noen. I tillegg har jeg fått signaler fra medlemmer med lærlinger som roser fraværsgrensen. Resultatet er at jeg har endret standpunkt. Fraværsgrensen er nødvendig, og den fungerer. En slik grense kan alltids justeres, forbedres og tilrettelegges på en annen måte, men den har kommet for å bli.
Jeg har imidlertid lyst til å sette de gode resultatene av fraværsgrensen i en større sammenheng. Høyt fravær er nemlig ikke utelukkende en utfordring på skolen, den er i aller høyeste grad en utfordring i arbeidslivet også. Partene i arbeidslivet har i 16 år prøvd å få ned sykefraværet med en IA-avtale, men uten gode nok resultater. Da regjeringen innførte strengere fraværsregler i skolen, sank fraværet med 30 til 40 prosent i mange fylker på ett år. Det er kanskje på tide at vi tar en gjennomgang av fraværsreglene for oss voksne også?
Det norske sykefraværet er dobbelt så høyt som i Sverige og langt over snittet i alle OECD-land. Hvis Norge får ned sykefraværet til svensk nivå, kan vi spare 18 milliarder i offentlig utgifter. Forskere og andre kan sikkert diskutere opp og ned hvorfor det er så store forskjeller i sykefraværet mellom landene. Jeg tror imidlertid det er naivt å ikke trekke frem vår generøse sykelønnsordning som en vesentlig forklaring.
Når vi vet at 63 prosent av alle fraværstilfeller skjer i korttidsfraværet, mener vi det er på tide å ta debatten om verdens mest generøse sykelønnsordning skal videreføres. Bedriftsforbundet har tidligere tatt opp innføringen av en karensdag, selv om vi åpen på at det finnes flere løsninger. Vi kjenner imidlertid på at vi møter en høy mur hver gang vi tar opp temaet. Øverst på denne muren sitter partene i IA-avtalen og diskuterer morgendagens løsninger bak lukkede dører. Sånn kan vi ikke ha det lenger. Dette er en svært lite demokratisk måte å gjøre det på. I tillegg representerer partene langt fra hele næringslivet.
Når Høyre nå skal vedta et program på årets landsmøte, må de gjerne trampeklappe for resultatet av den nasjonale fraværsgrensen. Det er fult fortjent. Men om fire år håper jeg de også trampeklapper for at sykefraværet i arbeidslivet har gått ned like mye. Skal det skje, trenger vi like modige løsninger som en fraværsgrense i skolen.  Så hva sier dere, Høyre? Er dere like tøffe med å stille krav til voksne folk som dere til å stille krav til barn og unge?
Vi håper det. Og ønsker dere med dette en god debatt og godt landsmøte.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]