Fagnettstedet for SMB-sektoren

timeregistrering-app-og-dashboard

Vi hjelper bedrifter inn i fremtiden

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tidsbanken logo

Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra kunder som sier at vi er et godt verktøy for et næringsliv i endring. Og det skjer jo en rekke raske endringer i næringslivet akkurat nå: Ikke bare må man bli radikalt mer bærekraftig, men selve leveransene skifter raskere enn før.

Innholdssjef Audun Grytdal er både forventningsfull og stolt over avtalen Tidsbanken nå har inngått med SMB Norge, og tror at det langt fra bare er de 15 % lavere prisene som kommer til å være de små og mellomstore bedriftenes begrunnelse for å velge akkurat dem:

Tidsregistrering og datafangst

– La oss starte med dem som ennå ikke har fått øynene opp for sanntidsstempling: Disse selskapene taper penger hver eneste uke, det kan jeg garantere. Mens man tidligere nok kunne leve med å etter-registrere timer eller bruke vaktlisten som lønnsgrunnlag, går dette rett og slett ikke lenger, fordi det i dag settes såpass høye krav til inntjening og besparelser. Vi har talløse eksempler på at de som går over fra det vi kan kalle «regneark-verdenen» til en mer moderne måte å jobbe på, opplever at inntjeningen øker allerede fra dag 1. Rett og slett fordi man hele tiden har total oversikt, og faktisk kun betaler for reell arbeidstid. Aner du hvor mange tusenlapper det er å spare om man får kontroll på avvikene, med ansatte som kommer 10 minutter for seint her og der? Sanntidsstempling sikrer at selskapet har stålkontroll på timeregnskapene sine. Det blir enklere å følge opp timebudsjettene i prosjektene, og man sikrer seg at alle får betalt for den innsatsen de legger inn.

Er dette et system som kan kalles «ledelsens drømmesystem»?

– Det er et veldig viktig og interessant spørsmål, og her tror jeg mange legger for mye ansvar på systemene. For systemer finnes det mange av, og mange av dem er gode og har funksjoner som kan gi ledelsen mye hjelp. Dog er det perfekte systemet ubrukelig om man ikke får forankret grunnen til at vi har dette systemet i selskapet fra starten av. Derfor legger vi stor vekt på den endringen et systembytte vil medføre for en bedrift og dens ansatte. Hvordan kan vi avklare hva de ekte utfordringene for bedriften er, og hvordan får vi med alle sammen på den endringen man står ovenfor? Det skal kjennes trygt å trå ut i den digitale sfæren, med tanke på at systemet løser utfordringene dine, men også at personvernet blir tatt på alvor.

Personvern

Kan du utdype dette litt? For enkelte vil jo mene at vi i data-alderen ikke har så mye igjen av dette med personvern?

– Det beror delvis på en berettiget bekymring, og delvis på en misforståelse, vil jeg si. Det er riktig at det moderne samfunnet byr på verktøy som kan se skremmende ut hva personvern angår. Men nettopp derfor er det viktig å ha klart for seg at det meget vel går an å ha et rasjonelt og effektivt tidsregistreringssystem som jobber i sanntid – samtidig med at personvernet ikke krenkes. For oss er både GDPR og personvern er av største viktighet. Her har vi flere viktige og sentrale aktører innenfor forsvar som kunder. De har gjennomgått dette, og gått gode for oss. Men samtidig er det kanskje enda viktigere at de ansatte i bedrifter som velger å samarbeide med oss, avgjort skal kjenne seg trygge. Faktisk vil jeg si at nettopp Tidsbanken er en garantist for at personvernet tas på alvor – og overholdes.

Og sammenligner vi amerikansk lovgivning og europeisk lov på dette feltet, finner vi med en gang store forskjeller. Derfor vil jeg med styrke påstå at det er viktig for både ansatte og ledelsen i selskapet at man velger en leverandør som er norsk og som kjenner det norske markedet og dets regler. Vi i Tidsbanken er et tek-selskap med hovedsete i Bergen, der både utviklingen og supporteringen av produktet skjer.

Da har dere også en nærhet til kundene?

– Nettopp! Folk opplever oss som engasjerte, nære og ikke minst som en samarbeidspartner man kan regne med også om det oppstår utfordringer. Vi er Norges beste system for timeregistrering og datafangst, samtidig som vi er så mye mer enn en systemleverandør. Et samarbeide med oss betyr at du allerede nå gjør de grepene som sikrer at du møter fremtiden på dørstokken, kan vi si: Du er klar når kravene til endring kommer. Og mengden av krav vil bare øke i den nærmeste fremtid, så mange vil oppleve en utfordring, slår han fast.

Men ikke de som allerede er trygt forankret med tidsbank, antagelig?

– Vi føler at det er slik, smiler han stolt: Mange av de store leverandørene kan rett og slett ikke tilby den tryggheten norske arbeidstakere etterspør, og heller ikke den effektiviteten bedriftsledere trenger. De færreste har den brede kompetansen vi sitter på når det kommer til arbeidstid, tariffer overtidsregler, og hvordan dette skal eller bør brukes. I tillegg åpner systemet vårt døren for å få inn kvalitetsarbeidet i bedriften inn i samme plattform.

Så vi har forent «det beste fra alle verdener» i samme system, og når nå SMB-medlemmene får adgang til å delta i fremtidens effektivitet allerede nå, kan dette vise seg å bli et vesentlig konkurransefortrinn i årene som kommer, sier han med ettertrykk.

Les gjerne litt mer på Tidsbanken sin partnerprofil