Sick

Vi bør endre dagens sykelønnsordning

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Flere ledere i NAV har de siste dagene gått ut i NRK og stilt spørsmålstegn ved at vi har en sykelønnsordning hvor det lønner seg mer å være syk enn arbeidsledig.

 
Flere ledere i NAV har de siste dagene gått ut i NRK og løftet debatten om sykelønnen. De stiller spørsmålstegn ved at vi har en ordning hvor det lønner seg mer å være syk enn arbeidsledig.
De ønsker en debatt om dagens sykelønnsordning og mener det bør settes ned et ekspertutvalg som evaluerer dette. Bedriftsforbundet har ved flere anledninger påpekt at vi har en for generøs sykelønnsordning og støtter derfor NAVs utspill i NRK (se link til saken nederst)
 

Modig av NAV og løfte debatten

– Det er prisverdig av NAV å løfte debatten om sykelønnen og vi støtter deres forslag om en offentlig utredning av sykelønnsordningen. Vi trenger ikke en ny utredning om årsaker til sykefravær, vi trenger en utredning om dagens sykelønnsordning og hvordan den bør se ut i fremtiden.
Norge har en av verdens mest generøse sykelønnsordninger. Hvis vi ser til Sverige har de innført karensdag og kutt i kompensasjonen. Det førte til en kraftig reduksjon i sykefraværet. Hvis Norge får sykefraværet ned på nivå med Sverige kan vi spare 18 milliarder kroner i offentlig utgifter hvert år, sier administrerende direktør i Bedriftsforbundet Olaf Thommessen.
 

Sykelønnen bør ut av IA-avtalen

Bedriftsforbundet mener at spørsmålet om sykelønn burde tas ut av IA-avtalen og behandles av Stortinget.
– I over 15 år har IA-avtalen mislykkes i sin målsetting om å redusere sykefraværet tilstrekkelig. IA-avtalen har i sin levetid lagt lokk på spørsmålet om sykelønnen ettersom partene i arbeidslivet har på bakrommet blitt enige om å videreføre dagens ordning.
De har kommet med mange tiltak for oppfølging av sykemeldte, men vi får ikke ned fraværet tilstrekkelig fordi vi ikke har redusert satsene i sykelønnsordningen.
Hvis ikke partene har til hensikt å gjøre endringer i dagens sykelønnsordning ved neste forhandling i 2018 bør spørsmålet om sykelønnen tas ut av IA-avtalen, sier Thommessen.
NRK intervjuet Olaf Thommessen om saken 22. desember 2016[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]