Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Venstrehåndsarbeid av Venstre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet mener Venstres forslag til alternativt budsjett sender positive signaler om at man vil gjøre endringer i sykelønnen, men sluttresultatet bærer preg av «kreativt venstrehåndsarbeid».

 
I Venstre sitt forslag til alternativt budsjett, foreslår partiet å gi arbeidsgivere ansvaret for feriepenger til sykemeldte. Samtidig foreslår de at arbeidsgivers sykelønnsansvar kuttes fra 16 til 14 dager. Bedriftsforbundet mener Venstres forslag til alternativt budsjett sender positive signaler om at man vil gjøre endringer i sykelønnen, men sluttresultatet bærer preg av «kreativt venstrehåndsarbeid».
 

Debatt ønskes velkommen

 
– Vi er fornøyde med at Venstre er såpass tydelig på at arbeidsgivers ansvar og arbeidstakers kompensasjonsgrad bør endres i sitt alternative budsjett. Det er en debatt vi virkelig ønsker velkommen. Men selv om Venstre kutter fra 16 til 14 dager for arbeidsgivere, og i stedet legger feriepenger under sykdom på arbeidsgiver, mener vi det verken bidrar til lavere sykefravær eller endrer kostnadsbildet for hverken arbeidsgivere eller staten. Dette kan ha gått litt fort unna for Venstre, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet,
Olaf Thommessen.
 

Bør gi arbeidstakere en liten egenandel

 
Bedriftsforbundet ønsker endringer i sykefraværsordningen som både incentiverer og som gir reell besparelse for medlemmene deres; de små og mellomstore bedriftene. Forbundet gikk tidligere i høst ut med en ny analyse som viste at AS Norge kan spare 15 milliarder kroner på å få sykefraværet ned på svensk nivå.
– Da svenskene innførte en karensdag og 80 prosent sykelønn, ble sykefraværet etter hvert halvert. Om lag halvparten av våre medlemmer er bedrifter med inntil fem ansatte. Da vil det at én av de ansatte er borte til enhver tid være et kjempeproblem. En ukes fravær koster i tillegg arbeidsgivere rundt 15.000 kroner, mens den som er borte fra jobben, slipper «ustraffet» fra det. Er du ufør eller arbeidsledig får du 60 prosent av lønna, men hvis du er syk får du 100 prosent av den, påpeker Thommessen.
 

Venstres forslag er lite gjennomtenkt

 
I 2018 skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes. Da bør sykelønnen diskuteres, mener Bedriftsforbundet. Tall fra Arbeids- og sosialdepartementet* viser at vi kan spare opptil 3,6 milliarder kroner på å kutte kompensasjonsgraden til arbeidstakere ned til 90 prosent, eller 7,3 milliarder om vi kutter den til 80 prosent.
– Venstres forslag virker derfor lite gjennomtenkt, fordi vi tror ikke man får ned selve fraværet før man gir arbeidsgivere og -takere sterkere økonomiske incentiver. At staten og arbeidsgiver bytter på å betale noen kostnader, tror vi virkelig ikke får nok effekt på fraværet. Bedriftsforbundet hadde heller håpet at Venstre satte ned kompensasjonsgraden til arbeidstaker på 90 eller 80 prosent. Det ville gitt en betydelig besparelse for staten og arbeidsgiverne. Samtidig må vi våge å stille spørsmålstegn ved at arbeidsgiver alene betaler for korttidsfraværet, sier Thommessen.
 

Kan spare 15 milliarder

 
Sverige har nå et sykefravær på 3,2 prosent, mens sykefraværet i Norge er på 6,3 prosent, ifølge Bedriftsforbundet. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 36,6 milliarder kroner i sykepenger. Det å innføre en karensdag og «nye løsninger», vil ha sine kostnader, men får vi sykefraværet ned på svensk nivå, kan vi regne med en besparelse på 15 milliarder kroner, ifølge NyAnalyses** beregninger. Bedriftsforbundet minner i den sammenheng også om NAVs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
 
 
 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]