Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Sykelønnsdebatt mot LO

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Påtroppende sjef i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, kastet en brannfakkel inn i debatten om sykelønnsordningen da han i påsken foreslo å innføre en karensdag for å redusere sykefraværet. Dette er i tråd med vårt næringspolitiske program som ble vedtatt på Kongressen av våre medlemmer og en prioritert sak for Bedriftsforbundet.

 
Publisert 05 April 2016
 
Se saken som ble sendt på TV2 mandag 28. mars
Bedriftsforbundet foreslår å innføre en karensdag, som innebærer at arbeidstakere betaler en egenandel den første dagen de er borte fra jobben. Det er på ingen måte vårt ønske å straffe kronikere eller de som må være hjemme med sykt barn. Det er heller ingen hensikt å gå på jobben hvis det er fare for å smitte kolleger eller andre.
I vårt forslag tar vi heller ikke stilling til om det burde trekkes 100 % eller mindre den første dagen man er borte fra jobb. Poenget vårt er at vi ønsker en sykelønnsordning hvor det skal lønne seg litt mer å gå på jobb istedenfor å være hjemme.
 

Debatt mot LO

Ikke uventet fikk forslaget kritikk fra LO som møtte Olaf Thommessen til debatt tirsdag 29. mars hos TV2. Bedriftsforbundet tror ikke det er riktig å frede verdens mest generøse sykelønnsordning hvis man ønsker å redusere sykefraværet. Skal vi ned på samme nivå som andre Europeiske land vi liker å sammenligne oss med, må vi ta i bruk samme virkemidler som de benytter. Ser vi på resten av Europa har Italia, Irland, Portugal og Storbritannia tre karensdager, mens Frankrike har fire karensdager. Både Tyskland og Sverige har en karensdag. Felles for dem alle er at de har merkbart lavere sykefravær.
Bedriftsforbundet vil fortsette å utfordre partene i arbeidslivet på å kutte i sykelønnen ved å innføre en karensdag. Den viktigste årsaken til dette er at vi trenger debatten om det høye sykefraværet i Norge, og at partene i arbeidslivet trenger å bli utfordret på at de tviholder på løsninger som ikke fungerer gjennom IA-avtalen (avtalen om inkluderende arbeidsliv).
Se debatten mot LO her 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]