Fagnettstedet for SMB-sektoren

strømstøtte_smb

Strømkrisen: – Nå må regjeringen vise handlekraft!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Små og mellomstore bedrifter opplever rekordhøye priser på strøm og drivstoff. Konkurslampene blinker hos mange hvis ikke regjeringen kommer på banen.

– Vi har i lang tid fått tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter om at strømprisene er i ferd med å knekke ryggen på mange solide småbedrifter, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Nasjonalt opprop

Med bakgrunn i de høye strøm- og drivstoffprisene, setter SMB Norge i gang et nasjonalt opprop om strømstøtte til bedrifter og lavere drivstoffpriser.

– Vi håper så mange som mulig av landets små og mellomstore bedrifter vil signere oppropet. Da kan vi sørge for at SMB-stemmen blir hørt i maktens korridorer, sier Rytman.

Signer oppropet nederst i artikkelen.

Kravene fra SMB Norge:

  • Strømstøtte til små og mellomstore bedrifter tilsvarende ordningen for husholdninger, bønder, studenter, frivillige organisasjoner, sameier og borettslag.
  • Strømstøtteordningen må ikke begrenses geografisk eller for utvalgte næringer.
  • Stopp av strømeksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene.
  • Fjerne elavgiften og merverdiavgift på strøm for en begrenset periode.
  • Fjerne særavgifter på bensin og diesel for en begrenset periode.

Har advart lenge

I fjor høst lanserte regjeringen en egen strømstøtteordning. I denne ordningen ble imidlertid ikke bedrifter inkludert.

SMB Norge var tidlig ute og advarte mot at 2022 kunne bli et tøft år for mange bedrifter, blant annet på grunn av de stadig økende strømprisene. Dette formidlet vi også til politikerne i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022.

– Vi har sett dette komme i lang tid, og vi har advart. Dessverre har vi til nå talt for døve ører, sier Rytman.

Han legger til at det er urimelig at småbedriftene ikke har fått kompensert de høye strømutgiftene sine, slik som husholdningene og bøndene har fått.

– SMB Norge har hele tiden ment at det burde være en egen strømstøtteordning også for små og mellomstore bedrifter. Nå er det viktig at den kommer på plass, sier Rytman.

Klare forventninger

SMB Norge-sjefen er glad for signalene som nå kommer fra regjeringen onsdag 3. august. Regjeringen antyder at utsatte bedrifter i sør og sørvest med nå skal få strømstøtte.

– Det viktig at regjeringen ikke gjør ordningen for liten og for geografisk begrenset, selv om det er klart at strømmen har vært vesentlig dyrest i sør og sørvest, sier Rytman.

Det er ikke bare høye strømpriser som truer bedriftene. Siden nyttår har også drivstoffprisene økt svært mye. Derfor forventer SMB Norge at det også gjøres noe med drivstoffprisene.

– Vi får høre fra våre medlemsbedrifter at når symbolet til drivstoffmåleren begynner å lyse i varebilen eller lastebilen, så er det nå konkurslampen som lyser, sier Rytman

Bli med på oppropet