Fagnettstedet for SMB-sektoren

Lysbilde470000

Slik påvirker statsbudsjettet din bedrift

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Finansminister Siv Jensen la 12.oktober frem Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018. Her er de viktigste punktene som vil påvirke deg og din bedrift det kommende året.

 
Overordnet savner Bedriftsforbundet en mer tydelig småbedriftsprofil og større skatteletter for næringslivet.
Finansminister Siv Jensen la 12.oktober frem Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018. Her er de viktigste punktene som vil påvirke deg og din bedrift det kommende året. Overordnet savner Bedriftsforbundet en mer tydelig småbedriftsprofil og større skatteletter for næringslivet.
Det Bedriftsforbundet gjør konkret fremover er å delta i åpne høringer, møte komiteene på Stortinget, gå i møter med ulike politikere, og løfte frem våre synspunkter på budsjettpostene. Vi skal jobbe hardt for å påvirke de ulike områdene som vi har beskrevet under.
 

Redusert oljepengebruk

 • Bruk av oljepenger vil ligge på 2,9 prosent av fondet. Dette er en klar nedgang i bruk av oljepenger.

 
Bedriftsforbundet mener:
Det er fornuftig av Regjeringen å tilpasse oljepengebruken til den økonomiske situasjonen. Regjeringens egen perspektivmelding var tydelig på at pengebruken må ned og at vi må skape flere verdier for opprettholde dagens velferdsnivå.
 

Skatt og avgift

 • Skatt på overskudd (selskapsskatten) blir senket med 1 prosent. Den går fra 24 til 23 prosent.
 • Verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital senkes med 10 prosent (ned til 80).
 • Forslag om å fjerne eiendomsskatten på maskiner og tilbehør.
 • En økning i den laveste momssatsen fra 10 til 12 for reiseliv, persontransport, underholdning og sport.
 • Fjerning av skatteklasse 2.
 • Skatt på maskiner og tilbehørDen såkalte maskinskatten, eller eiendomsskatten på maskiner og tilbehør, innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner ikke lenger skal være en del beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.

 
Bedriftsforbundet mener:
Vi er spesielt fornøyd med at Regjeringen endelig fjerner eiendomsskatten på maskiner og tilbehør. Dette ble varslet allerede i den forrige regjeringserklæringen, og er en sak Bedriftsforbundet har jobbet lenge for. Medlemmer som har kategorien «verk og bruk-eiendomsskatten» vil få en betydelig skattelette.
 

Formueskatten

 • Oppskriftsmessig følger Regjeringen opp skatteforliket og reduserer verdsettelsesrabatten med 10 prosent.
 • De rører ikke satsen eller bunnfradraget.

 
Bedriftsforbundet mener:
Dette er ikke godt nok. Norsk næringsliv betaler omtrent det samme i formueskatt som de gjorde for fire år siden og vi kommer knapt til å merke dette kuttet. Før statsbudsjettet var Erna Solberg tydelig i norsk presse på at det er små og mellomstore bedrifter som er de viktigste jobbskaperne og at Regjeringen skal legge til rette for at bedriftene skal gå med overskudd. Vi synes ikke Regjeringen leverer på dette, og hadde håpet på mer vekstfremmende skattekutt.
 

Økt moms på reiseliv

 • Regjeringen foreslår en økt moms på blant annet reiseliv, overnatting og persontransport fra 10 til 12 prosent.
  Dette kom som en overraskelse på alle, ettersom forslaget ikke er en del av det brede skatteforliket som ble inngått på Stortinget i 2016.

 
Bedriftsforbundet mener:
Dette mener vi er svært uheldig for turistnæringen og arbeidsplassene i distriktene. Ikke minst er det uheldig for mindre hoteller og bedrifter som tilbyr overnatting i konkurranse mot større kjeder som har større marginer. En momsøkning vil innebære en prisøkning på norske hoteller som igjen vil føre til at det blir enda dyrere å velge Norge som ferieland, både for norske og utenlandske reisende.
Tross i en god volumvekst av feriegjester er det en stor utfordring at hotellprisene likevel står stille og har gjort det i en årrekke. Veldig mange hoteller sliter med lønnsomheten, særlig ute i distriktene.  Dette er en sak Bedriftsforbundet vil løfte inn på høringer og partiene på Stortinget som skal forhandle om budsjettet.
 

Arbeid og næringsliv

 • Opsjonsbeskatning for gründervirksomheter.
 • 55 millioner til bedring av Altinn.
 • Låne og garantiramme på 10 milliarder for kjøp av skip på norske verft.
 • 30 millioner til «Demohav» for nye maritime prosjekter.
 • Nav-ordningen individuell jobbstøtte (IPS) for psykisk syke blir varig.
 • Ny opsjonsbeskatning for gründere og småbedrifter.

 
Bedriftsforbundet mener:
Vi er godt fornøyde med Regjeringen sin satsing på forskning og utvikling i næringslivet. Siden 2013 har de økt ulike støtteordninger med 4,3 milliarder kroner og i 2018 øker de støtten med 1,3 milliarder. Vi er også fornøyd med at Regjeringen kommer med en opsjonsbeskatning for små og nyoppstartede bedrifter.
 

Ny gründervennlig skatt på opsjoner

Som varslet i Revidert Nasjonalbudsjett 2017 kom regjeringen med forslag til en mer fordelaktig opsjonsbeskatning for små og nyetablerte selskaper. Ordningen gjelder for:

 • Aksjeselskap som er seks år eller yngre.
 • Har ti eller færre ansatte.
 • Driftsinntekter eller en balansesum som overstiger 16 millioner kroner.

Ordningen gjelder for nyansettelser etter 1.januar 2018 og den ansatte må sitte med opsjonen i minst tre år før gevinsten realiseres: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Satsinger/?pid=83919#hopp
 
Bedriftsforbundet mener:
En bedre skatt på opsjoner er en sak som Bedriftsforbundet har jobbet lenge for. Vi er fornøyde med at den endelig gjennomføres og håper ordningen vil kunne bidra positivt ved å gjøre det lettere for små og ny oppstartede bedrifter og konkurrere om kloke hoder på lønn. Vi er derimot ikke så fornøyde med en del av unntakene i forslaget fra Regjeringen, fordi vi mener ordninger blir mindre effektiv enn den kunne ha vært. Vi vil derfor jobbe for at opsjonene kapitalbeskattes først ved realisering, og at man fjerner aldersgrensen slik at flere etablerte småbedrifter også kan ta del i ordningen.
 

Skole og utdanning

 • Regjeringen foreslår en å sette av en pott på 40 millioner kroner til yrkesfag og 13,6 millioner til rekruttering av nye lærlingbedrifter. Det har ikke kommet noen økning i lærlingtilskuddet.
 • 1,5 milliarder til videreutdanning for lærere og skoleledere.
 • Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til yrkesfag.
 • Regjeringen vil innføre en lektor 2-ordning for yrkesfagene og styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærerne.
 • Det er satt av midler til 500 nye IT-studenter.
 • Det er satt av midler til 600 nye fagskoleplasser.

 
Bedriftsforbundet mener:
Bedriftsforbundet ønsker at lærlingtilskuddet kommer opp på minimum samme nivå som til elever på studiespesialiserende. Kun 70 prosent av dem som søker på lærlingplasser får dette. Norge trenger flere fagarbeidere i framtiden. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.
 

Samferdsel

Som vanlig under denne regjeringen er samferdsel den store budsjettvinneren med en økning på fire milliarder kroner i 2018 og en totalpott på 67,5 milliarder kroner. Fordelingen i samferdselsbudsjettet blir derfor:

 • 35,9 milliarder kroner til veiformål.
 • 20,6 milliarder til riksveier.
 • Jernbane får 23,2 milliarder.
 • 2,5 milliarder for kollektivsatsning i de større byene.

Det kommer en engangsavgift på tyngre elbiler som blir kalt «teslaavgiften». «Teslaavgiften» blir en engangsavgift for elbiler over to tonn. I følge Regjering sin tabell for dette vil elbiler over 2,25 tonn få en engangsavgift på 35 900 kroner, mens elbiler over 2,5 tonn blir 82.800 kroner dyrere.
 
Bedriftsforbundet mener:
Sist budsjett ble det mye bråk om økningen av dieselavgiftene. Regjeringen foreslår denne gangen ingen endringer i disse, noe som er positivt for norsk næringsliv i distriktene.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]