Fagnettstedet for SMB-sektoren

Hvordan sikre meg mot styreansvar?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Du kan sikre deg mot ubegrenset ansvar som styremedlem. Først; ivareta styrets oppgaver riktig. Tegn også styreforsikring

Slik håndterer du ditt ubegrensede styreansvar

Ansvaret ditt som styremedlem er ubegrenset. Vanlig, godt styrearbeid reduserer imidlertid risikoen vesentlig. Faktisk kan du ta dårlige beslutninger uten å ha erstatningsansvar.

Risiko og farer. De er over alt. Det er livsfarlige skapninger i sjøen og giftslanger i naturen. Likevel våger vi oss utomhus for en dukkert eller tur fordi vi vet hvordan vi skal redusere faren.

Nå blir du verken spist eller bitt av styrearbeid. Men, også her må du jobbe for å unngå risiko. Det er nemlig en udiskutabel sannhet at du som styremedlem risikerer å bli stilt til ansvar med alt du eier. Det gjelder i aksjeselskaper og for styrevervene du har påtatt deg – kanskje for å være snill – i idrettsforeningen, stiftelsen eller speidergruppa.

Les mer om Styreportal fra Orgbrain

Snill – ikke dumsnill

Det er ikke uten grunn at aksjeselskap (AS) er den vanligste selskapsformen. På engelsk står det ltd – limited – etter selskapsnavnet. Det betyr at virksomhetens ansvar er begrenset til egenkapitalen.

Men, AS-er tenker ikke selv. Som styremedlem er en del av selskapshjernen.

– Sitter du i styret er du ubegrenset ansvarlig for dine egne handlinger. Derfor risikerer du at noen snur seg mot deg dersom noe går riktig galt. Denne siden ved styrearbeid må vi alle må sikre oss mot. Hvis ikke kan det bli dyrt, sier CTO Dag Asheim i Orgbrain. CTO i styre- og aksjonærportalen Orgbrain.

Last ned vår styreinstruks her

 

Det kan være smigrende å påta seg styreverv. Valget ville kanskje vært annerledes dersom de kjente ansvaret som følger med. For noen få år tilbake verserte kanskje 2-3 styreansvarssaker for domstolene. Nå er det flere hundre saker. Hadde rettssystemet mer kapasitet, var antallet kanskje blitt enda høyere. Mange saker blir forlikt utenfor retten.

– Du kan godt være halvhjertet når du velger å påta deg et verv, men ikke når du sitter i vervet. Det gjelder å følge godt med. Stiller du opp for å være grei, kan denne snillheten bli dyr, sier COO William Jensen i styre- og aksjonærportalen Orgbrain.

God styrearbeid reduserer risiko

Jensen og Asheim grunnla Orgbrain sammen etter å ha sett store behov for forbedring og økt verdiskapning i styrearbeid.

Ingen av dem ønsker å skremme vannet av styremedlemmer. De kan glede med at godt styrearbeid i seg selv bidrar til risikoreduksjon for styremedlemmer.

Grunnleggende gjelder å oppfylle egenkapital- og likviditetskravet i aksjelovens paragraf 3-4. Jensen forklarer at tilstrekkelig likviditet innebærer å ha penger nok til å dekke løpende forpliktelser. Det går nemlig an å ha verdier for hundrevis av millioner fastlåst i maskiner og eiendom uten å ha kontanter nok til regningene.

Hvis du som styremedlem tenker igjennom om du er en flink vokter av forsvarlig egenkapital og likviditet, blir svaret kanskje ikke et tydelig «ja»? Hvis landets ca. 600.000 styremedlemmer skulle være helt ærlige, så vet vi vel kanskje heller ikke helt forskjellen på aksjekapital og egenkapital – og mer i fra den bedriftsøkonomiske verden.

Les også: Råd om hvordan bruke styret til strategiutvikling

Bli raskt skikket

Betyr det at man er uskikket til å være styremedlem? Ikke nødvendigvis, mener Orgbrain. Hvis alle i styret må beherske bedriftsøkonomien ved inntredelsen, risikerer bedriften å få et styre med homogen sammensetning. Det er ikke nødvendigvis alltid det riktige for en virksomhet som skal utvikle seg.

– For å redusere ansvaret ditt som styremedlem fra første dag, må du egentlig bare kunne få et bekreftende spørsmål på ett spørsmål til styrets leder, mener Jensen: «Har du kontroll på alle styrets oppgaver slik at vi ikke løper en personlig erstatningsrisiko sivilrettslig eller strafferettslig dersom noe går galt?»

Orgbrains styreverktøy er utformet for å støtte styreleder, styret og virksomhetsledelsen i å være proaktiv i forhold til dette. Gode kursmoduler bidrar til å lære og skaffe oversikt.

En årshjulsfunksjonalitet oppretter ved et museklikk en konkret styreplan for hele året. Planen plotter møtedatoer med lovpålagte oppgaver plassert på dagsorden gjennom hele året. Verktøyet har dessuten et 100-talls ferdigspesifiserte temaer som supplerer det lovpålagte.

Les også: Styret viktig ressurs for bedrifter | Overblikk styrearbeid

Handlingsplikt

Slik bidrar Orgbrain til at styret får gjort de riktige tingene. – Det reduserer risikoen, sier Jensen.

Ekstra godt er det at dette sammenfaller med mål om å skape god utvikling. Asheim forteller at bedriften faktisk kan gå nedom og hjem selv dersom du som styremedlem har vært med på å ta beslutninger som i historiens lys har vist seg svært uheldig.

– Aksjelovens paragraf 3-5 stiller krav om handlingsplikt ved tap av egenkapital. Bare gjennom godt styrearbeid skaper du nødvendige forutsetninger for å kunne fastslå en slik situasjonen i tide. Handlingsplikten innebærer å iverksette risikoreduserende tiltak. Hvis du ikke gjør det, er du veldig ansvarsmessig eksponert, sier han.

Jensen legger til:

– Men, når styret oppdager situasjon i tide, kan dere iverksette legitime og lovlige tiltak. Lovens bokstav er jo ikke en felle som Stortinget har lagt opp, men noe som skal hjelpe til å sikre verdier i tide for virksomheten, kreditorer og andre som er avhengig av den.

– Styret kan til og med iverksette tiltak som kanskje ikke virker og som viser seg dumme i ettertid. Det er lov å ta feil. men beslutningen må være fattet basert på en troverdig plan og et forsvarlig beslutningsgrunnlag som kan dokumenteres i en styreprotokoll.

Les også: Hvordan forberede og gjennomføre gode styremøter? | SMB

Sørg for styreforsikring

Likevel er begge helt klare på betydningen av å ha på plass en styreforsikring. Godt styrearbeid og god styreforsikring vil redusere risikoen godt. Dessuten kan du faktisk risikere å bli stilt til rette for feil du ikke har gjort, men som du likevel må forsvare deg mot.

– Kanskje vil en motpart kjører hardt på overfor styremedlemmene for å statuere et eksempel hvis de føler seg lurt eller fordi de lukter gull. Vanlige lønnsmottakere har lite å stille opp med i slike tilfeller, sier Jensen til.

Hvis du har forsikringsdekning vil forsikringsselskapet kunne gå inn, overta saksbehandlingen og sette på advokater. De fleste små og mellomstore bedrifter forsikrer styreansvaret til et sted mellom fem og ti millioner kroner. Majoriteten av sakene gjelder erstatningskrav på under fem millioner. Overstiger erstatningsansvaret øvre grense for forsikringen, er det likevel kjekt å ikke skulle betale hele beløpet.

Ved å gjøre de lovbestemte styreoppgavene riktig sikrer du deg langt på vei mot sivilrettslig og strafferettslig ansvar dersom det går galt med bedriften.

– Selv om du har alt på det tørre, kan du som styremedlem likevel bli møtt med krav om erstatning fra deg personlig. Da vil en styreforsikring gjøre seg godt, sier William Jensen, COO i Orgbrain.

Styreansvar i 4 punkter

Kjenn ansvaret ditt godt

Overhold det ordentlig og planmessig

Dokumentér gjennom signerte styrereferater. Sikre deg kopier

Hold risikoen nede med styreforsikring

Last ned vår styreinstruks her