Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Sikre deg mot styreansvar

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Er du styremedlem? Har du styreansvarforsikring? Les artikkelen, bli mer ansvarsbevisst.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Bedriftsforbundet Forsikring opplever for tiden mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål knyttet til hvordan de kan sikre seg mot styreansvar. For tiden leser vi i media at store internasjonale konsern er i søkelyset knyttet til styreansvar.
Styreansvarsforsikring er imidlertid egnet for alle typer foretak som små og mellomstore bedrifter hvor Bedriftsforbundet har sine medlemmer.
Bedriftsforbundets styreansvarsforsikring leveres av markedsleder på styreansvar AIG, og dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.
Viktig å merke seg at styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå. Medlemmer av styret og konsernledelsen kan blant annet komme i personlig erstatningsansvar overfor kreditorer, egne ansatte, det offentlige, investorer og eiere.
Gjennom den sterkere formuleringen av styreansvaret i aksjelovene, samt økt fokus på prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, har oppmerksomheten rundt styrets og ledelsens rolle tiltatt. Stadig flere søksmål og krav rettes mot styremedlemmer, som kan true deres personlige økonomi.
 

Vanlige årsaker til søksmål:

 • Konkurs, fusjoner og aksjeemisjoner
 • Feil informasjon om bedriftens økonomiske stilling
 • Manglende likviditet
 • Offentlig granskning
 • Brudd på lover og forskrifter
 • Kontraktsbrudd
 • Illojal konkurranse

 

Bedriftsforbundet styreansvarforsikring dekker følgende:

 • Daglig leder i konsernet
 • Styremedlem i konsernet
 • Medlem av ledelsen eller tilsvarende styringsorgan i konsernet.
 • Andre ansatte i konsernet som pådrar seg et selvstendig ledelsesansvar
 • Andre ansatte i konsernet som er anklaget sammen med et medlem av ledelsen eller styret.

Bedriftsforbundets styreansvarforsikring er tilpasset forbundets medlemsbedrifter og utvikles kontinuerlig for å møte fremtidens utfordringer.
 
Har du spørsmål knyttet til styreansvarforsikring, kontakt forsikringskontoret for en uforpliktende samtale på tlf. 23 35 70 20
eller e-post: [email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]