Seier for Bedriftsforbundet: Nytt regelråd

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Vi har ved flere anledninger etterlyst et uavhengig regelråd som kan forhindre at byrdefulle regler blir pålagt næringslivet. Nå har vi endelig fått det.

 
Bedriftene skal skape verdier, ikke fylle ut skjemaer. Kampen mot skjemaveldet har vært en fanesak for Bedriftsforbundet over mange år. Utfylling av offentlige skjemaer er en stor tidstyv som rammer spesielt småbedriftene. Vi har ved flere anledninger etterlyst et uavhengig regelråd som kan forhindre at byrdefulle regler blir pålagt næringslivet. Nå har vi endelig fått det!
Den 4. september 2015 annonserte regjeringen med samarbeidspartiene KrF og Venstre at et uavhengig regelråd for næringslivet skal opprettes i Hønefoss. Det skal bli et frittstående offentlig organ som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
 

Seier for småbedriftene

Småbedriftene har som regel få administrative ressurser til å følge opp lovpålagte oppgaver. Det er ikke uten grunn at våre medlemsbedrifter ofte oppgir skjemaveldet som en av de største utfordringene i hverdagen.
Etablering av et nytt regelråd blir derfor viktig ettersom en uavhengig faglig instans skal utfordre nye lovpålagte oppgavers nødvendighet og hvordan de er utformet. Hvis ikke reglene er tilpasset bedriftenes hverdag skal de ikke innføres.
Dette vil gi en skjerpende effekt på departementet som i mange tilfeller ikke utreder tilstrekkelig hvilke konsekvenser en ny regelendring vil ha for næringslivet.
Etablering av regelråd er et svært etterlengtet forenklingstiltak og en forutsetning for at vi når målsetting om å forenkle næringslivets administrative kostnader med 25 prosent.
Innsatsen ved å redusere allerede eksisterende byrdefulle regler blir fortsatt viktig, men effekten forsvinner hvis vi ikke forhindrer at nye byrdefulle regler legges til.  Her håper vi regelrådet vil spille en positiv rolle og at de får den nødvendige autoriteten de trenger ovenfor departementene og politikerne.
 

1 inn 2 ut regel?

Etter lanseringen av et nytt regelråd gikk Venstre et skritt lenger og luftet ideen om innføre en «én inn – to ut» regel. Det betyr at for hver krone man påfører næringslivet i ekstra i kostnader, for å etterleve et nytt krav, må man samtidig fjerne to kroner et annet sted.
Dette har man innført i Storbritannia med stor suksess.  Bedriftsforbundet støtter dette initiativet og håper det vil la seg gjennomføre i Norge også.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]