Fagnettstedet for SMB-sektoren

Byndle bilde av mennesker

Risikoen blir mindre med Byndle

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Byndle logo

Det er alltid en viss risiko forbundet med å drive virksomhet innen næringsliv, og risiko er noe de aller fleste ønsker å redusere. Da er kanskje det viktigste du kan gjøre å skaffe deg solid og korrekt informasjon om dem du handler med. Og det er akkurat der Byndle kan hjelpe deg.

Kristian Hoseth Mikkelsen, Custom Success Manager i Byndle, synes det er spennende å ha inngått et partnersamarbeid med SMB Norge, og kjenner seg sikker på at nettopp SMB-bedriftene vil ha stor nytte av tjenestene Byndle kan varte opp med:

Data og informasjon

Du nevnte at det er informasjon dere bygger produktene deres på. Kan du si litt mer om det?

– Jeg vil gjerne korrigere det litt, eller «spisse» det, om du vil: Vi baserer oss på kvalitetssikret informasjon, og det er noe annet og mye mer enn bare «adresselister» eller «opplysninger». Når man er i ferd med å gjøre forretninger med nye partnere, enten det er personer eller bedrifter, ønsker man såklart vite mest mulig om dem. Men man må holde seg innenfor gjeldende lover og regler i sine undersøkelser, og det er en ekstra kvalitetssikring vi legger inn i våre leveranser. I tillegg til at alle våre opplysninger er «vasket» for dårlig eller ufullstendig informasjon, forsikrer vi oss også om at de data som leveres fra oss, er innenfor regelverket, slik at kundene våre rolig kan benytte lister og annet i sitt arbeid.

Gjelder det også epostlister, som gjerne er et omdiskutert område?

– Nei, vi driver ikke med epostmarkedsføring og lister for det. Vi har valgt å satse svært målrettet, slik at vi sikrer kundene høy treffprosent og gode relasjoner allerede fra første gang man tar kontakt.

Oppslagsverktøy

Hvordan virker tjenestene deres i grunnen?

– Vi har laget et solid oppslagsverktøy der vår kvalitetssikrede informasjon danner grunnlaget for kundenes søk. Vi har erfaring for at man i løpet av 5-30 minutter kan skaffe seg data og informasjon om sine potensielle partnere – informasjon som det tidligere tok dager eller uker å få tak i. Om man da overhodet fikk tak i det. Gjennomsnittlig arbeidstid for å hente fram all den informasjonen du trenger, viser seg å være rundt 10 minutter. Du kan raskt tilpasse søkene sine innenfor de nisjer du ønsker, og vi har også en meget god kundeservice som hjelper deg om du ikke helt får på plass de søkene du ønsker deg til å begynne med.

Er dette et CRM-system, egentlig?

– Ja det stemmer, dette er en av flere tilleggsfunksjoner vi har i Byndle. Du har CRM-systemets muligheter til å legge inn kommentarer og oppfølginger i den interne kalenderen, og har dermed full oversikt over dialogen med bedriftene. Ved at Byndle leverer tjenester i kundeløpet helt fra prospektering og frem til muligheten for å registrere salg, gjør oss attraktiv for samarbeid, integrasjoner samt tredjepartsbruk. Samtidig er dette et verktøy som vil hjelpe den jevne SMB-bedriften å redusere sin risiko betraktelig med å få en oversikt over soliditeten til mulige samarbeidspartnere, og det er jo helt kritisk viktig i disse dager, understreker han.

Partner med SMB

Nå har dere blitt SMB-partner, hva vil det bety for medlemmene i organisasjonen?

– Det vil ikke bare bety tilgang til en mer risikofri hverdag, samt et hjelpemiddel som gjør det mulig å jobbe på en langt mer rasjonell måte enn tidligere. Vi har i tillegg fått på plass en hyggelig reduksjon i prisen, og det vil også være spennende for medlemmene, fordi det senker terskelen for å komme i gang. Det vi ser, er at når folk får smaken på det spennende verktøyet Byndle er, brukes det hele tiden. Dette er løsningen mange ville ha drømt om, dersom de hadde visst at det eksisterte. Og nå er vi altså tilgjengelig for alle SMB Norges medlemmer, smiler Mikkelsen.

Les gjerne litt mer på Byndle sin partnerprofil