Bedriftsforbundet

Revidert Nasjonalbudsjett 2016

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Onsdag 11. mai la Finansminister Siv Jensen frem Revidert Nasjonalbudsjett for 2016. Regjeringen åpnet lommeboken til oljefondet og slang 10,4 milliarder ekstra på bordet. Av disse gikk 900 millioner til målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet som sliter mest med høy arbeidsledighet.

 
Publisert 12. Mai. 2016
 
Det koster å omstille økonomien, men tiltakene må treffe riktig. Regjeringen gjør noen fornuftige grep for å bøte på ledigheten, men vi skulle gjerne sett at det kom flere tiltak som gjorde det enklere for arbeidsledige å starte egen bedrift. Den økte pengebruken bør brukes til å skape verdier og bedrifter som overlever på sikt.
Olaf Thommessen kommenterte Revidert Nasjonalbudsjett på TV2 Nyhetskanalen.
Se innslaget her 
 

Skatte og avgiftssaker

  • Utsatt formueskatt for bedrifter som går med underskudd i regnskapsåret 2016. Varsles i revidert, kommer i 2017 budsjettet.
  • Regjeringen foreslår at kommunene skal få adgang til å frita fritidseiendom for eiendomsskatt.
  • Regjeringen foreslår at eiendomsskattesatsen ved første gangs utskriving på bolig og fritidsbolig ikke kan settes høyere enn to promille.
  • Iverksettelsen av flypassasjeravgiften er utsatt med to måneder fra 1. april til 1. juni.

–  Vi er fornøyd med utsatt formueskatt for de som går med underskudd i 2016. Men utsatt skatt er på sikt et utsatt problem som bedriftene får senere. Til neste budsjett forventer vi at formueskatten på arbeidende kapital forsvinner helt, sier Olaf Thommessen adm.dir i Bedriftsforbundet.
Siden det først skjer endringer i eiendomsskatten er det overraskende at Regjeringen ikke følger sitt eget vedtak om å fjerne verk og bruk som grunnlag for verdivurdering.
 

Arbeidsliv/ledighet

  • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet.
  • Regjeringen foreslår 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.
  • Utvidelse av permitteringsordningen slik at det blir mulig å motta dagpenger i 52 uker – mot 30 uker nå.
  • Endringer av dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.
  • Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet til 12 måneder – fra dagens 9 måneder (lovendring).
  • 15 millioner for at oppsagte og permitterte lærlinger skal få fullført fagutdannelsen.

Utvidelse at permitteringsordningen er viktig for våre medlemsbedrifter som sliter med nedgangstider og vil holde på kompetent arbeidskraft. Regjeringen gjør dessuten fornuftige endringer i dagpengeregelverket for arbeidsledige som vi fortsette utdannelsen eller starte egen virksomhet.
– Forslaget fra Regjeringen om utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder er bra. Vi har mange arbeidsledige på Sør- og Vestlandet med lang arbeidserfaring og høyere utdanning. Flere bør oppfordres til å starte sin egen bedrift. Derfor skulle vi helst sett at ordningen ble utvidet med mer enn 3 måneder, sier Thommessen.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]