Regjeringen varsler endringer i permitteringsreglene

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Endringer i permitteringsregelverket: Regjeringen varsler forlenget maksimal permitteringsperiode.

 
Regjeringens forslag til endringer som skal fremlegges i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB), vil inneholde et forslag om at en ny lønnspliktsperiode på fem dager inntrer for arbeidsgiver etter 30 uker. Deretter gis en forlengelse i dagpengeperioden på 19 uker. Samlet innebærer dette maksimal permitteringsperiode på 52 uker; hvorav tre uker med lønn og 49 uker med dagpenger.
 

Godt fornøyd

Bedriftsforbundet har lenge tatt til orde for at situasjonen på arbeidsmarkedet nå tilsier en økning i maksimal permitteringsperiode. Til tross for at fem dagers lønnsplikt gjeninntrer etter 30 uker, er vi likevel godt fornøyd med at Regjeringen kommer bedriftene såpass langt i møte, sier Eirik Kollerøy direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.
– Man skal alltid ta forbehold, men slik vi tolker signalene nå venter vi i hvertfall ikke at endringene som blir endelig vedtatt strengere enn regjeringens forslag. Derimot kan det ikke helt utelukkes at Stortingets behandling får som konsekvens at en ny lønnspliktsperiode sløyfes. Opplegget med ny lønnspliktsperiode kan bli litt komplisert administrativt.
Aller viktigst på kort sikt er det imidlertid at også allerede iverksatte permitteringer får den nye forlengede perioden i tråd med forslaget. Vi forventer og håper at det ligger i regjeringens forslag slik at det ikke er snubletråder der som skaper problemer for bedrifter som allerede sliter, avslutter Kollerøy.
Hvis alt blir som varslet vil de nye reglene gjelde fra 1. juli 2016.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]