Bli medlem

MANGE TUSEN MINDRE BEDRIFTER SPARER STORT PÅ Å VÆRE MEDLEM

Medlemskapet i Bedriftsforbundet gjør både arbeidsdagen enklere og kutter dine kostnader. Gratis advokathjelp og rådgivning, billige forsikringer, gode rabatter på alt fra strøm til kontorrekvisita, samt tilgang til gunstige kurs og unike arrangement. Bedriftsforbundet utfordrer politikere på lover og bestemmelser som ikke tjener mindre bedrifter og samfunnet som helhet. Med din støtte kan vi skape enda flere gjennombrudd for våre fanesaker.

Medlemskap i Bedriftsforbundet

fra 3000,- pr år

Motta nyhetsbrev
Rabattavtaler for medlemmer
Maler og rutineguider
Veiledning til å drive bedrift
Forsikring og pensjon
Politisk påvirkning og taleror
Tilgang på mentor
Kurs og faglige seminarer til medlemspriser
Juridisk bistand

Medlem light

1200,- pr år

For deg som nettopp har startet opp og har maks et årsverk tilbyr vi deg et «Lightmedemskap» til 1.200 kroner.
Her mottar du ikke juridisk assistanse men kan benytte deg av våre andre fordeler.

Fyll inn skjemaet og velg deretter den typen medlemskap som passer deg

Vi garanterer at du sparer inn medlemskontingenten ved bruk av minimum fire av våre gunstige rabattavtaler. Hvis ikke betaler vi deg tilbake mellomlegget!

Kjeder og næringshager kan opprette et såkalt kollektivt medlemskap hvor faktura sendes én mottaker. I tillegg kan privatpersoner opprette et personlig medlemskap, uavhengig av bedriftstilknytning. Ta kontakt med vår medlemshjelp for mer informasjon om kollektivt medlemsskap eller privat medlemskap: telefon 23 35 70 10 / e-post: post@bedriftsforbundet.no