Siv Jensen og Jørn Rattsø

– Festen er slutt, sier Produktivitetskommisjonen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Torsdag 11.februar la økonomiprofessor Jørn Rattsø frem produktivitetskommisjonens andre rapport.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Bedriftsforbundet mener at Jørn Rattsø og kommisjonene tar opp viktige temaer som de politiske partiene må ta innover seg. Norge står ovenfor et vendepunkt i økonomien der vi ikke lenger kan regne med store oljeinntekter for å finansiere velferdsstaten.
Det er spesielt på tre områder hvor Norge må bli bedre i følge rapporten. Det er Norges innovasjonsevne, offentlig sektor og rause velferdsordninger. Fortsetter vi som nå har kommisjonen regnet ut vi må betale 65 prosent skatt i 2060.
 

Innovasjonen i Norge er for dårlig

Norge er ved et vendepunkt. Vi skal gå fra å være en ressursøkonomi til å bli en kunnskapsøkonomi. Det klarer vi ikke uten å gjøre endringer i den «store» innovasjonspolitikken. Sammenlignet med andre land i Europa ligger vi lavt på den såkalte innovasjonsindeksen. Rattsø og kommisjonen viste tall som knuser myten om Norge har en av de mest utdannede befolkningene i verden. Kommisjonen anbefaler derfor å satse på kunnskap og kompetanse ved å satse på forskning og videreutdanning for næringslivet.
 

Offentlig sektor må effektiviseres

Kommisjonen skriver selv at offentlig sektor må levere bedre resultater for innbyggerne av pengene. Det kreves hardere prioritering av mål, mindre byråkrati og evne til å legge ned gamle aktiviteter for å gi plass til nye. Bedriftsforbundet er fornøyd med at kommisjonen går såpass langt i å presisere behovet for større reformer i offentlig sektor. Næringslivet er godt i gang med nødvendige omstillinger. Det er veldig viktig at offentlige sektor følger etter og blir en del av omstillingen de også.
 

Rause velferdsordninger

Omstillinger i arbeidsmarkedet må møtes med velferdsordninger som gjør at det lønner seg å jobbe. Komiteen skriver at det må sees nærmere på ordningen med arbeidsavklaringspenger og sykefraværsordningen. Dette fordi Norge har et høyt sykefravær og innføringen av arbeidsavklaringspenger ikke har redusert varigheten på fraværet. Bedriftsforbundet håper at kommisjonen sin rapport vil få liv i en etterlengtet debatt om sykelønnen. Norge kan spare opptil 18 milliarder kroner om vi får ned sykefraværet på samme nivå som i Sverige.  Men da må vi ta i bruk de samme virkemidlene som de gjør i Sverige, nemlig å innføre en karensdag eller en egenandel for arbeidstaker ved korttidsfraværet.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]