Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Perspektivmeldingen viser at vi bør kutte i sykelønnen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Fredag 31.mars la regjeringen frem Perspektivmeldingen 2017. Dette er en Stortingsmelding som tar temperaturen på norsk økonomi og hvordan vi skal løse de langsiktige utfordringene som velferdsstaten står overfor.

 
Publisert 31 mars, 2017
 
Norge er heldig stilt i forhold til andre land i Europa på grunn av oljefondet. Den siste tiden har vi derimot opplevd nedgang i oljeprisen, noe som betyr at avkastningen som vi kan bruke i statsbudsjettet synker. Tidligere har vi kunnet legge på 12 milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet. Noe vi har gjort de siste 15 årene. Fortsetter utviklingen slik den er nå vil vi kun ha 3 milliarder kroner ekstra å rutte med i de fremtidige statsbudsjettene. Våre forpliktelser innen skole, helse, pensjon, veg og forsvar tilsier at det blir vanskelig, om ikke umulig.
I Norge er relativt mange i jobb, men gjennomsnittlig arbeidstid per sysselsatt er relativt lav sammenlignet med andre land i Europa.  Antall arbeidede timer er derfor på gjennomsnittet med resten av EU-landene. I følge Perspektivmeldingen skyldes dette lavere normalarbeidstid, lange permisjoner, utbredt deltidsarbeid og ikke minst høyt sykefravær.
 

Kutt i sykelønnen er en fornuftig løsning

Norge har spesielt en utfordring når det kommer til høy uførhet og et høyt sykefravær. Der flere land har klart å redusere dette fraværet de siste 10 årene, har det økt i Norge. Dette til tross for at vi stadig blir friskere og lever lenger. Det økte antallet på helserelaterte ytelser gir derfor god grunn til bekymring. Bedriftsforbundet mener at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi ikke justerer en del av ytelsene slik at det lønner seg å jobbe.
En kompensasjonsordning på 100 prosent det første året man er sykemeldt er ikke en løsning som gjør det mer lønnsomt å jobbe. Bedriftsforbundet har lenge ønsket å gjøre endringer i dagens sykelønnsordning og har foreslått at vi starter med en karensdag. Vi er derimot åpne for at det finnes andre løsninger, men politikerne og partene i arbeidslivet må våge å ta debatten.
 

Økt skatt er ikke en fornuftig løsning

Enkelte vil selvsagt hevde at velferdsstatens utfordringer kan løses med høyere skatt. Dette er ikke Bedriftsforbundet enig i. Årsaken er at skatt på arbeid og investeringer i næringslivet gjør det mindre lønnsomt å arbeide eller investere i næringslivet. En av hovedkonklusjonene i Perspektivmeldingen er at flere må jobbe og vi må jobbe mer. Å skattlegge noe som øker arbeidstilbudet er derfor en dårlig ide.
Trykk her for å lese perspektivmeldingen[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]