Vi hjelper deg til nye høyder.

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang.

Fremtidens arbeidsmarked stiller enorme krav til produktivitet, spesielt for SMB bedrifter. Vi tror på at forenkling og forbedring av interne prosesser, sterkere medarbeiderinvolvering og medbestemmelse skaper rom for økt produktivitet.

Hva er Tidsbanken?

Vi arbeider med å utvikle og selge Norges beste system for tidsregistrering og datafangst, som setter de ansatte og kundens behov i fokus.

I Tidsbanken er vi en gjeng med nysgjerrige mennesker som søker etter kunnskap om hvordan vi skaper fremtidens beste virksomheter. Det vi finner ut, deler vi med våre kunder.

Vi tilbyr blant annet:

 • Moderne stemplingsur.
 • Nettbasert timeliste.
 • Vaktlister.
 • Totalt kvalitetssystem.

Hvorfor bruke Tidsbanken?

Det er flere grunner til at Smb bedrifter bruker Tidsbanken. Fellesnevnerne for de fleste er at de ønsker å kvitte seg med tidkrevende manuelle oppgaver som ofte foregår på papir. Noen trenger en enkel fleksitidsløsning, mens andre er opptatt av at overtid og tillegg regnes ut automatisk i henhold til deres regler.

Flere fordeler:

 • Følg opp bedriften i sanntid
 • Reduser sykefraværet
 • Følg lovverket enkelt
 • Vaktlister som hjelper deg planlegge riktig
 • Ta kontroll over bunnlinjen
 • Finn ut hvor bedriften kan effektiviseres
 • Få betalt for ekstra arbeid
 • Følg fremdriften på prosjektene

Så burde du kjøpe et digitalt stemplingsur?