Fagnettstedet for SMB-sektoren

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management - SMB Norge

Ta vare på dine finansielle verdier –
uavhengig rådgivning fra Söderberg & Partners
Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management bistår privatpersoner, investeringsselskaper, bedrifter og stiftelser med forvaltningen av deres finansielle verdier ved personlig og uavhengig rådgivning basert på sterk kompetanse innenfor formuesforvaltning, skatt, generasjonsskifte og tilstøtende fagområder.

Söderberg & Partners Wealth Management er et uavhengig verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet som bistår selskapets kunder med langsiktig forvaltning av finansielle verdier, spørsmål knyttet til skatt, arv og generasjonsskifte og tilstøtende fagområder.

SMB Norge sine medlemsbedrifter tilbys 50 % rabatt på implementeringskostnadene ved etablering av nye kundeforhold.

Söderberg & Partners Wealth Management har bygget opp en solid forretningsmodell med en svært sterk balanse. Støttet av Nordens største finansielle rådgivningsselskap (Söderberg & Partners) gir dette et robust økonomisk fundament for fortsatt sterk vekst fremover.

Les mer om Söderberg & Partners Wealth Managements vekst de seneste årene her.

Vi har utviklet en rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke hver kundes individuelle situasjon, målsettinger og behov. Samtidig vil vi dra nytte av erfaring og innovasjon innen porteføljeteori med et øye på utvikling og nytenkning innen kapital- og formuesforvaltning. Vi har et engasjement og ressursene som kreves for å møte dine behov og for å skape en forskjell for deg.

Les mer om Söderberg & Partners Wealth Management sin rådgivningsprosess her.

Vårt fundament er uavhengighet, og vi skal ivareta våre kunders formål og interesser på best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Våre kunder skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, og de som betaler for de tjenestene vi utfører. Derfor skal vi alltid etterleve våre kjerneverdier, som handler om å være personlige, kompetente og åpne. Dette mener vi må ligge til grunn for at vi skal kunne gi våre kunder de beste rådene.

Les mer om Söderberg & Partners Wealth Managements verdier her.

Kontakt informasjon:

Daglig leder de ulike kontorene:
Oslo Raymond Rødje Edquist 91 55 85 25 [email protected]
Bergen Edvard Brøther 97 57 33 87 [email protected]
Trondheim Espen Straume Stene 47 41 96 76 [email protected]
Stavanger Sølve Mykletun 99 11 22 21 [email protected]
Drammen Marit Mørdre 97 59 62 65 [email protected]
Tønsberg Bård Åke Petersson 47 79 45 46 [email protected]

 

Mer informasjon https://www.soderbergpartners.no/aktuelt/formuesforvaltning/.