Kravia logo

Lar bedrifter bruke tid på sin kjernevirksomhet mens vi sørger for betaling

Kravia dashboard

Trenger du å få betalt for varene dine?

-Spørsmålet kan kanskje virke litt pussig, men det er nettopp det vår tjeneste handler om. Nemlig å hjelpe kundene våre å få betalt for sine varer og tjenester.

Jan Petter Liby i Kravia AS er smilende og blid, og svært fornøyd med at jobben de gjør faktisk hjelper mange bedrifter. Dette er gjerne bedrifter som ikke har de beste rutinene på oppfølging av fakturaer. Det kan også være bedrifter som sliter med kapasitet til å følge opp ubetalte fakturaer. For disse bedriftene er det svært verdifullt å la spesialister ta seg av denne delen av kundereisen.

Jan-petter Liby

Jan-Petter Liby

Chief Sales Officer , Kravia
[email protected]

Kundenes kunde

-Vi er veldig bevisst på hvilke rolle vi har, nemlig at vi arbeider med kundenes kunde. Dette gjør vi på en effektiv og god måte hvor vi utnytter muligheter i teknologien. Vi bruker mennesker i de stegene der det er formålstjenlig. Kanskje er det også derfor vi har en svært høy løsningsgrad på sakene våre. Faktisk en god del høyere enn enkelte konkurrenter, uten at jeg vil gå for langt inn i det.

- Hva er hemmeligheten hos dere da?

-»Hemmeligheten» er ikke veldig godt skjult hos oss. Vi har som sagt en høy bevissthetsgrad rundt arbeidet vi skal gjøre på vegne av våre kunder. Både kundenes kunder og relasjonene til disse varierer. Noen har de erfaringer med i mange år, andre er strategisk viktig å beholde, etc.

Da det finnes mange ulike kunder, er det også naturlig å tilby mange ulike løsninger. Det er nemlig kunden selv, som gjennom vår enkle kundeportal kan logge inn å sette premissene for hvordan vi skal utføre arbeidet vårt. I denne portalen får våre kunder full frihet til å sette opp ulike rutiner for ulike kundegrupper.

- Du nevnte at dere er svært bevisste, hva tenker du på da?

-En rekke forhold, men vi kan illustrere det ved språkbruken vår. Hos oss heter det nemlig ikke «kreditor og debitor», «skyldnere», eller annen gammeldags retorikk. Vi snakker om kundene og kundenes kunder, for det er svært mye mer beskrivende. Det er også en situasjon kundene våre kjenner seg igjen i, understreker han.

- På hvilke måte er dere mer teknisk avansert enn andre?

-På den ene siden har vi sikret toveis dataflyt i sanntid mellom vårt system og de mest brukte regnskapssystemene. Det er svært effektivt! I tillegg kombinerer vi kundenes ønske om å ha et avklart forhold til hver enkelt av sine kunder, eller til grupper av dem, med en tilpasset aktivitet som kundene selv styrer.

Dermed kan vi gjøre en god og tilpasset jobb for hver enkelt kunde, ut ifra de styringssignalene som kundene våre selv har valgt. Hele prosessen kan automatiseres på en personlig tilpasset måte, slik at både kundene våre og deres kunder faktisk kjenner seg ivaretatt i denne prosessen.

"Det koster ingen ting, før vi kommer fram til resultater"

- Jan-Petter Liby

- Dette er sikkert ganske dyrt, vil mange tenke?

-Det er kanskje det aller mest overraskende. Det koster ingenting å sende faktura til inkasso hos Kravia. Vår inntektskilde er gebyrer og salærer som legges på fakturaen gjennom prosessen.

Det er ett unntak, og det er dersom fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden. Da er det erfaringsmessig mer krevende å kreve inn pengene, slik at Kravia da tar en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -men kun om vi lykkes med å kreve inn pengene for bedriften.

I tillegg sparer våre kunder mye på bortfall av manuelt arbeid, fordi vi gjør dette automatisk. Vi er kompatible med de aller fleste regnskapssystemer, og det i seg selv bidrar til å øke effektiviteten og senke kostnader for kundene.

Ved å bruke oss, kan SMBs medlemmer konsentrere seg om det hver enkelt bedrift er startet for å gjøre, nemlig levere sine varer og tjenester til sine kunder. Vår oppgave blir å bistå SMBs medlemmer for å sikre at pengene for solgte varer og tjenester kommer inn raskere enn før. Og sist, men ikke minst, at kundeforholdet til bedriften ivaretas og utvikles på en god måte.

- Hva tenker du er den største fordelen for SMB’s medlemmer ved å bruke den partneravtalen som nå er inngått?

Rett og slett at de får bedre likviditet. Det er viktig for de aller fleste, og vi har tallrike eksempler blant våre 30.000 kunder på at det faktisk skjer. Når vi legger til at det også er mulig å få veiledning og råd om hvordan man bør håndtere forskjellige situasjoner fra våre beste og mest erfarne folk, bør bildet være komplett.

Ved å bruke oss, kan man konsentrere seg om det hver enkelt bedrift er
startet for å gjøre, nemlig levere spesialiserte tjenester og varer til et
marked som består av massevis av store og små enkeltkunder. Vår oppgave
blir å se til at alle behandles så likt som mulig, og hjelpe kunden med å sikre
at pengene kommer inn raskere enn før.

Og sist, men ikke minst, at kundeforholdet til bedriften ivaretas og utvikles.

Kravia er et moderne
inkassoselskap

Les mer på