KR-IM Interim Management

KR-IM: Strategi og Forretningsutvikling
for Grundere og SMB  bedrifter

Strategi og Forretningsutvikling

Kr-Im er fokusert på å bidra overfor Gründere og virksomheter i SMB markedet som ønsker en plan for å lykkes;

  • med å realisere drømmer
  • med å komme gjennom en vanskelig periode
  • med overgangen fra oppstart til stabil drift
  • med andre situasjoner som krever strukturert innsats

Dette er situasjoner som har det til felles at det er nødvendig med en tydelig forretningsmodell og en klar strategi. Det er dette Kr-Im hjelper deg med.

Kr-Im har samlet sin erfaring i en veileder som brukes som basis i disse prosessene.

Les mer her

Strategi og Forretningsutvikling

Kr-Im er fokusert på å bidra overfor Gründere og virksomheter i SMB markedet som ønsker en plan for å lykkes;

  • med å realisere drømmer
  • med å komme gjennom en vanskelig periode
  • med overgangen fra oppstart til stabil drift
  • med andre situasjoner som krever strukturert innsats

Dette er situasjoner som har det til felles at det er nødvendig med en tydelig forretningsmodell og en klar strategi. Det er dette Kr-Im hjelper deg med.

Kr-Im har samlet sin erfaring i en veileder som brukes som basis i disse prosessene.

Les mer her

All erfaring med å gjennomføre strategi prosesser og etablere gode forretningsmodellen er samlet i Kr-Im sin egenproduserte veileder “Strategi og forretningsutvikling. En veileder for SMB bedrifter”

Denne veilederen fokuserer på alle aspekter knyttet til en slik prosess. Den inneholder også en rekke tips til maler som er gode å støtte seg på og du finner linker som hjelper deg til å finne mer informasjon.

Veilederen har tre faser. Disse bygger på hverandre og alle fasene må gjennomføres for å komme i mål. Etter hver fase har du mer nyttig kunnskap om din egen virksomhet og hva som skal sikre deg suksess.

Fase 1 er en kartlegging av dagens situasjon. Dette innebærer også å få oversikt over hva du kan om konkurranse situasjonen. Et viktig mål med fase 1 er at du blir sikrere på at du har en god ide og at det er mulig å realisere denne.

Etter fase 2 skriver Kr-Im en rapport som presenteres for virksomhetens ledelse og styre. Dette er en klar og tydelig strategi for hva som må gjøres. Hvilken rekkefølge og til hvilke tider. Dette skal være en plan som er fokusert slik at det er lett å følge opp, og evt korrigere avvik.

Fase 3 er implementering av strategien så  ledelse og styret tar ansvar for fase 3. Fase tre går over i den årlige revisjonen av strategi som bør gjennomføres av styre og ledelse i fellesskap. Kr-Im kan selvfølgelig ta en rolle i prosessen gjennom å ha en posisjon i selskapet over en periode, ta del i styret eller være coach for selskapets ledelse.

Executive coaching

Alle ledere har behov for en sparringpartner. Kr-Im har lang erfaring med å ha denne rollen i mange forskjellige bransjer.

Coaching er en metode hvor det viktigste er å lytte og speile slik at du tar de riktige valgene. For å kunne gjøre dette effektivt er det viktig å ha egen erfaring som leder for rask sette seg inn i situasjonen og kunne stille de riktige spørsmålene.

I mange situasjoner er det riktig å supplere coach rollen med å være rådgiver. Med den erfaring Kr-Im har vil du få gode råd. I mange tilfeller vil du kunne få en klar oppskrift på hvordan løse problemet. Kr-Im er ikke tilhenger av at all skal finne opp hjulet – det har vi og da skal vi bruke det.

Les mer her

Interim Management

I alle prosesser Kr-Im bidrar vil du oppleve at Kr-Im er med deg. Kr-Im agerer ikke som en ekstern rådgiver, men en involvert samarbeidspartner.

Kr-Im har som motto, “vi gjør dette sammen!”

Kr-Im kan ta rollen som prosjektleder, daglig leder, HR leder eller hva som er nødvendig for å lykkes med prosessen.

Selv når rollen blir styremedlem, eller styreleder, vil du oppleve at Kr-Im er “på”. Det vil noen ganger oppleves ubehagelig og stressende, men all erfaring sier at det er den eneste måten å lykkes.

Les mer her

Executive coaching

Dette er en prosess hvor du sitter i førersete, men du har alltid Kr-Im med deg. Kr-Im støtter deg, bidrar til at du får stilt deg selv de riktige spørsmålene. Du får selv eierskap til løsningen, fordi det er du som har laget den.

Det er ensomt og tøft å være lederen i endringsprosesser. Da er det godt å kunne ta en telefon til din fortrolige partner. Du kan være frustrert, sint, glad, trist – alt skjer i slike prosesser. Du skal være trygg på at Kr-Im har opplevd dette før.

Du kan ha behov for konkrete råd og veiledning i enkelte spørsmål. Da skal du få den hjelpen. Som din coach skal Kr-Im trygge deg i rollen og bidra til at du mestrer alle situasjoner.

Interim Management

I alle prosesser Kr-Im bidrar vil du oppleve at Kr-Im er med deg. Kr-Im agerer ikke som en ekstern rådgiver, men en involvert samarbeidspartner.

Kr-Im har som motto, “vi gjør dette sammen!”

Kr-Im kan ta rollen som prosjektleder, daglig leder, HR leder eller hva som er nødvendig for å lykkes med prosessen.

Selv når rollen blir styremedlem, eller styreleder, vil du oppleve at Kr-Im er “på”. Det vil noen ganger oppleves ubehagelig og stressende, men all erfaring sier at det er den eneste måten å lykkes.

Om KR-IM

Kort om meg

Jørgen Kreyberg, 17.05 1961

Psykolog, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Tilleggsutdanning i Styrearbeid fra BI.

Jeg har arbeidet med utvikling- og endringsprosesser i hele mitt yrkesliv. Min rolle i disse prosessene har ofte vært som HR-leder og konsulent, men også som styremedlem/-leder. Det største prosjektet jeg har deltatt i var etableringen av Posten HR-senter da Posten Norge “insourcet” alle administrative HR funksjoner. I SOS International fikk jeg erfaring med å jobbe Nordisk. Både med å bygge HR på tvers av landene og implementer strategi.

I mine år som konsulent har jeg arbeidet mye som ledelsens sparringpartner i både operative og strategiske spørsmål. Ved flere anledninger har jeg bidratt i oppkjøps- og salgsprosesser. Strategiarbeid har jeg jobbet med gjennom mine styreverv.

Jeg har arbeidet i mange forskjellige bransjer
Sjekk ut mer på min LinkedIn profil

Referanseuttalelser

Anja Thyssen

”I have had the pleasure to work with Jørgen at SOS international. Jørgen is a competent and experienced HR manager with in depth knowledge of the HR discipline. Additionally, Jørgen has extended interest in strategic organizational development which is expressed in his loyal and broad view in finding the best solutions whether the challenge is downscaling or merger”.

Tone Innerdal

Jørgen var styremedlem i Mentometer AS i 5 år, et selskap jeg var med å starte i 2005 og fortsatt er medeier og ansatt i. Jørgen var en stor ressurs for vårt selskap. Han var med på å lede oss igjennom en omfattende strategiprosess. Hans kompetanse på området førte til at vi greide å stake ut riktig retning for firmaet og at vi fikk kartlagt hvilke rutiner som måtte på plass i vekstfasen selskapet var inne i.

 

Please select listing to show.