Halvorsen & Co logo

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

I over 30 år har Advokatfirmaet Halvorsen og Co vært en totalleverandør av juridisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Vi har nå over 35 ansatte og kontor i Lillestrøm og i Ski, samt avdelingskontor på Jessheim og i Aurskog.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste juridiske områder, med særlig fokus på forretningsjus, personskadeerstatning og insolvens/konkurs. Vi skal dessuten til enhver tid være ledende innenfor rettsområdene arv- og familierett, arbeidsrett og fast eiendom. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil således kunne tilby de juridiske tjenester det er behov for til enhver tid.

Advokatfirmaet Halvorsen og Co kan blant annet hjelpe din bedrift med:

 • Kjøp g salg av virksomheter
 • Selskapsgjennomgang (due diligence)
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Fisjon og fusjon
 • Aksjonæravtaler
 • Håndtering av aksjonærkonflikter
 • Styreansvar
 • Generalforsamling og styremøter
 • Skatterettslig rådgiving
 • Inndrivelse av pengekrav
 • Forhandlinger med kreditor
 • Refinansiering/restrukturering ved likviditetsbehov, misligholdt gjeld eller tapt egenkapital
 • Forhandlinger med banker, leasingselskaper, panthavere etc.
 • Arbeidsliv, herunder permittering, nedbemanning, oppsigelse eller avskjed
 • Problemstillinger knyttet til erstatning og yrkesskade

Gjennom mange års advokatvirksomhet har advokatfirmaet opparbeidet seg en unik lokalkunnskap og innsikt i sine regioners næringsliv. Våre forretningsadvokater har solid kompetanse og kommersielle forståelse med allsidig erfaring fra næringslivet. 

«Våre kunder kan være helt sikre og trygge på at deres behov og verdier blir ivaretatt. Dette gjelder både bedrifter og privatpersoner, uavhengig av kunde eller oppdrag» sier styreleder Øyvind Kilstad. 

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Vi tar stadig i bruk nye bærekraftige løsninger som igjen skal skape merverdi for kundene og samfunnet. 

Halvorsen og Co har valgt å løfte frem tre bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: God helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst. (Bilde av de tre bærekraftsmålene)

Lotte Lundby Kristiansen
Lotte Lundby
Advokat/partner Lotte Lundby Kristiansen har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2017. Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring fra offentlig og privat innfordring og har særskilt kompetanse innen arbeidsrett, bank, finans og pengekravsrett, herunder sikring og inndrivelse. Lotte bistår virksomheter med tilpasning og etterlevelse av personvernlovgivningen og er en anerkjent foredragsholder innenfor sine fagfelt. Hun yter bistand i forhandlinger og har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene
Benjamin Nordhaug
Benjamin Nordhaug
Advokat/partner Benjamin Nordhaug jobber primært med kontraktsrettslig rådgivning, løpende selskapsrettslig rådgivning til selskaper, styrer og eiere, samt entrepriserettslige spørsmål. I tillegg bistår han grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere og entreprenører i spørsmål relatert til fast eiendom, derunder eiendomsprosjekter. Benjamin har også spesialkompetanse innenfor pengekravsrett, herunder sikring, strukturering og inndrivelse. Han yter løpende bistand i forhandlinger og konfliktløsninger, herunder tvistesaker for domstolene.
Ellen Tangen Eilerås
Ellen Tangen Eilerås

Senioradvokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun
er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor
våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i
departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås tar også
oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett. Ellen har fra 2018 vært fast bostyrer for Romerike og
Glåmdal tingrett ved konkursbo.

Maja Agnes Simonsen
Maja Agnes Simonsen
Senioradvokat Maja Agnes Simonsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2011 og har arbeidet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden da. Hun inngår i firmaets personskadeavdeling, og har spesialisert seg i personskadeerstatning, forsikringsrett og trygderett. Maja yter løpende bistand innen disse rettsområdene for klienter i hele landet. Hun har opparbeidet seg bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.
Lotte Lundby Kristiansen
Lotte Lundby
Advokat/partner Lotte Lundby Kristiansen har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2017. Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring fra offentlig og privat innfordring og har særskilt kompetanse innen arbeidsrett, bank, finans og pengekravsrett, herunder sikring og inndrivelse. Lotte bistår virksomheter med tilpasning og etterlevelse av personvernlovgivningen og er en anerkjent foredragsholder innenfor sine fagfelt. Hun yter bistand i forhandlinger og har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene
Benjamin Nordhaug
Benjamin Nordhaug
Advokat/partner Benjamin Nordhaug jobber primært med kontraktsrettslig rådgivning, løpende selskapsrettslig rådgivning til selskaper, styrer og eiere, samt entrepriserettslige spørsmål. I tillegg bistår han grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere og entreprenører i spørsmål relatert til fast eiendom, derunder eiendomsprosjekter. Benjamin har også spesialkompetanse innenfor pengekravsrett, herunder sikring, strukturering og inndrivelse. Han yter løpende bistand i forhandlinger og konfliktløsninger, herunder tvistesaker for domstolene.
Ellen Tangen Eilerås
Ellen Tangen Eilerås

Senioradvokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun
er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor
våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i
departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås tar også
oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett. Ellen har fra 2018 vært fast bostyrer for Romerike og
Glåmdal tingrett ved konkursbo.

Maja Agnes Simonsen
Maja Agnes Simonsen
Senioradvokat Maja Agnes Simonsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2011 og har arbeidet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden da. Hun inngår i firmaets personskadeavdeling, og har spesialisert seg i personskadeerstatning, forsikringsrett og trygderett. Maja yter løpende bistand innen disse rettsområdene for klienter i hele landet. Hun har opparbeidet seg bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.

Halvorsen og Co AS

Storgata 36, 2000 Lillestrøm
Telefon +47 64 84 00 20
E-post: [email protected]