Fagnettstedet for SMB-sektoren

Dagens Perspektiv er en digital dagsavis som skriver om ledelse og arbeidsliv for ledere, ansatte, politikere, rådgivere, fagfolk og andre reflekterte lesere.

Ledelse handler om å styre og forvalte verdier – både økonomiske, kulturelle og etiske, samt å forstå og forholde seg til mennesker og omgivelser. Vi går i dybden på nasjonal og internasjonal forskning på ledelse, vi skriver om trender, tar for oss lederens rolle, intervjuer ledere og presenterer ulike former for praktisk rettede «lederverktøy» og registrerer det kjente ledere foretar seg.

Arbeidsliv handler om det som skjer på arbeidsplassen, menneskers forhold til arbeid og den politikk som føres for å tilby arbeid til flest mulig. Vi skriver blant annet om arbeidsmiljø, psykososiale perspektiver, HMS, samhandling, medarbeiderskap, forholdet arbeidsgiver-arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsmarkedet, sykefravær og inkludering.

Dagens Perspektiv skal være: vesentlig • utfordrende • nyttig

Vår ambisjon er at vår journalistikk gir grunnlag for bedre beslutninger.
Dagens Perspektiv redigeres etter Redaktørplakaten og følger pressens: Vær varsom-regler.

Ved å gi medlemmene i SMB Norge et års gratis abonnement på nettavisen Dagens Perspektiv, får de tilgang til en avis som har ledelse og arbeidsliv som kjerneprodukt. Jeg tør påstå at ingen andre medier har en så bred dekning av ledelse og arbeidsliv i Norge. Her får ledere konkrete tips, vi er tett trendene og vi rydder i alle «buzz-ordene» som brukes om ledelse og arbeidsliv. Vi skriver om og for ledere, og har som ambisjon å bidra til at norske ledere tar litt bedre beslutninger.
Knut Petter Rønne - Redaktør