Hvorfor trenger din bedrift juridisk HR-støtte?

I personalsaker trenger bedriften din en advokat som både har solid erfaring innen arbeidsrett og samtidig behersker NAVs regelverk. Bedriften kan ha behov for alt fra bereging og refusjon av sykepenger, til forhandling av en sluttavtale.

Kjenner man NAVs regelverk svært godt, er sjansene større for en sluttavtale som arbeidsgiver kan spare på og den ansatte samtidig er godt fornøyd med, sier Olav Lægreid, advokat og partner i Advokatfirmaet Advisio.

Advokatfirmaet Advisio kan blant annet hjelpe din bedrift med:

  • Personalsaker, for eksempel permittering, oppsigelse eller avskjed
  • Framforhandling av rimelige sluttavtaler, hvor NAV sikrer den ansatte best mulig
  • Forsikringer, erstatning og pensjon
  • Korrekt beregning av refusjoner fra NAV, ferietrekk og feriedager
  • Samhandling med NAV ved langtidsfravær, for å gi prosessen riktig retning
  • Unngå å miste ansatte du trenger, og avvikle arbeidsforhold som ikke fungerer
  • Generasjonsskifte, familie- og arverett for næringsdrivende

Arbeidsrett og trygderett har mange innbyrdes sammenhenger. Det sentrale er at økonomiske og menneskelige aspekter av arbeidsforholdet knytter arbeidsrett og trygderett sammen. Enten det gjelder permittering, sykefravær eller oppsigelser, er det alltid behov for en kyndig vurdering av forholdet mellom NAVs regelverk, tariffavtaler og arbeidsmiljølovens regler.

Små og mellomstore bedrifter har ikke alltid en egen personalansvarlig. De minste bedriftene er sin egen personalsjef, og litt større bedrifter har samlet flere funksjoner i den ene eller de få stillingene som leder virksomheten. Derfor har SMB-virksomheter ofte behov for å hente inn juridisk HR-kunnskap.

- Mange overlater refusjoner fra NAV til regnskapsfører, selv om dette beror på regler i folketrygdloven og ferieloven. Det kan være praktisk, men en fast forbindelse til en kyndig advokat gjør at man enkelt og rimelig kan kvalitetssikre at beregningen er korrekt, sier Mathias Vellesen, advokat og partner i Advokatfimaet Advisio.

– Mange overlater refusjoner fra NAV til regnskapsfører, selv om dette beror på regler i folketrygdloven og ferieloven. Det kan være praktisk, men en fast forbindelse til en kyndig advokat gjør at man enkelt og rimelig kan kvalitetssikre at beregningen er korrekt, sier Mathias Vellesen, advokat og partner i Advokatfimaet Advisio.

Et godt eksempel på dette har vi i forbindelse med langtidsfravær ved sykdom. Det er viktig at arbeidsgiver tidlig blir oppmerksom på at en sykmeldt nøkkelperson kan beholdes hvis man «svarer riktig» i dialogmøter med NAV.

Det gjelder å vende NAVs fokus på tiltak i regi av etaten over til et fokus på hvordan NAV kan samarbeide med bedriften om å få den ansatte tilbake i jobben. Den ansatte blir ellers stilt i en umulig situasjon, hvor vedkommende må velge mellom å beholde tilknytningen til bedriften og å ha noe å leve av fra NAV.

Gro

– Hvis man vil beholde en sykmeldt nøkkelansatt, gjelder det å rette fokuset mot lønnstilskudd og bedriftsintern attføring, framfor tiltak i regi av NAV. Da slipper den ansatte å bli stilt overfor et umulig valg, og sjansene for å komme tilbake er mye større, sier Gro Sandvold, advokat og partner i Advokatfirmaet Advisio.

Hos Advokatfirmaet Advisio vil du møte spesialister med lang erfaring på de rettsområdene en leder eller personlig næringsdrivende trenger, innenfor personalsaker, trygderett, forsikring og pensjon. Firmaet har også høy kompetanse på generasjonsskifte, arverett og familierett, som noen ganger også er relevant for bedriftseiere.

Advokatfirmaet Advisio og SMB Norge er samarbeidspartnere, og det gir deg som medlem en rabatt på advokatfirmaets tjenester.

Advokatfirmaet Advisio AS
Lille Grensen 7, 0159 OSLO
Telefon +47 977 72 500.
E-post: [email protected]