Outsourcing: Fordi ingen er tusenkunstnere

Reinert Vigtel Forretningsutvikler i Escalon Services og mangeårig CFO i større selskaper i et tomt Oslo sentrum i forbindelse med Koronaviruset i 2020.
Bilde: Reinert Vigtel Forretningsutvikler i Escalon Services og mangeårig CFO i større selskaper i et tomt Oslo sentrum i forbindelse med Koronaviruset i 2020.

Du har ansatt flinke folk. Ikke gi de unødvendige ekstraoppgaver i tøffe tider. Ta testen og se om du burde outsource nødvendige forretningstjenester.

Mange bedrifter har kuttet i utgiftene sine for å komme gjennom koronakrisen. Samtidig har de mer behov enn noen gang for kunnskap om å drive en bedrift gjennom uforutsigbare tider. Løsningen er kanskje ikke så enkel som å gjøre mer selv, eller fordele oppgaver internt til de som er igjen. Kanskje kommer du fortere til målet ved å kjøpe ekspertise.

Har du ikke råd til en hel økonomirådgiver? Du trenger kanskje en CFO, men har ikke nok oppgaver eller penger til å ansette en fulltidsstilling? Regnskapsføringstjenester handler om mer enn A-melding, merverdiavgift og årsrapport. Outsourcing kan gi deg tilgang til de som leverer regnskap og budsjettering på elitenivå, samt økonomisk rådgivning og et bredere sett med tjenester. Outsourcing betyr jo i praksis at ditt firma “spleiser” på de tjenestene med andre som også kjøper.

Burde du outsource nødvendige forretningstjenester? Ta testen!

Bedrifter trenger spisskompetanse

-Bedrifter trenger fleksible utgifter og spisskompetanse til å håndtere det som måtte dukke opp av utfordringer. Det får du ikke ene og alene med redusert stab og omfordeling av arbeidsoppgaver. Du bør vurdere å kjøpe eksperthjelp utenfra. sier Reinert.

Til daglig jobber han som forretningsutvikler og med CFO-tjenester i Escalon Services. Han har 25 års erfaring innen økonomi og finans og har sett hvordan oppgaver som regnskap, lønn, controlling og HR gjerne blir fordelt blant ansatte med helt andre roller.

-Når du er en mellomstor bedrift så har du kanskje en regnskapsfører, og en halv rolle i tillegg som håndterer administrative og HR-tjenester, mens daglig leder fyller økonomisjefens funksjon.

– Dette er oppgaver som et byrå kan gjøre mer tidseffektivt for deg, slik at du og dine ansatte istedenfor kan fokusere på det de faktisk kan, sier Reinert E. Vigtel. 

Outsourcing gir fleksible utgifter

En av de viktigste grunnene til å bruke outsourcing som virkemiddel, er at du får fleksible utgifter. Er det mindre å gjøre, koster det mindre. Er du misfornøyd med tjenesten kan den bare avsluttes.

– Fleksible utgifter er et styringsverktøy for deg. Du kan styre kostnadene direkte og reagere raskere på situasjoner som gjør at du må ta grep i bedriften din, sier Reinert E. Vigtel.

Hvilke situasjoner kan det være?

– Det kan være alt fra at du får et uventet brev fra kemneren og trenger ekstra rådgivning, eller omvendt – at du kan bruke færre tjenester i en periode. Hensikten er at du har alle økonomiske spisskompetanser nærmest på kran, sier Reinert.

Burde du outsource nødvendige forretningstjenester? Ta testen!

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge