Fagnettstedet for SMB-sektoren

Ofrer småbedriftene for å forenkle for byråkratene

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Regjeringen kunngjorde i går at den mer enn dobler terskelverdien for anbud til 1, 1 mill. kr.

 
Når innkjøp under 1,1 mill. kr. ikke lenger må kunngjøres svekkes småbedriftenes muligheter til å delta i konkurransen om anbud og faren for ukultur, kameraderi og korrupsjon i offentlig sektor øker.
Bedriftsforbundet mener at Regjeringen og næringsminister Monica Mæland har satt seg på parti med byråkratene og undergraver norske småbedrifter. Deres muligheter til å delta i offentlige anbudskonkurranser, et marked på omlag 400 mrd kr årlig, svekkes ytterligere.
– Regjeringen forenkler for innkjøpsbyråkratene, men våre medlemmer, de mindre bedriftene, svekkes og står i fare for å aldri slippe til med de nye terskelverdiene. Dette er elendig småbedriftspolitikk fra regjeringen, sier adm.dir Olaf Thommessen.
 

Skaper økt grobunn for ukultur, kameraderi og korrupsjon

Når store innkjøpsvolum unntas kunngjøring er vi i stor grad overlatt riks-, kommune- og fylkesrevisjonens kapasitet til å gjøre stikkprøvekontroller med innkjøpspraksis. Særlig mange kommuner har ekstremt lite ressurser til slik kontroll.
– Endringene i terskelverdi etterlater store innkjøpsvolumer til svak kontroll. Det blir mer tilfeldig kontroll med hvor og hva som kjøpes inn, og dessuten av om man samlet kommer over terskel for kunngjøring og eksempelvis plikter å utlyse en rammeavtale, sier Thommessen
 

Trippelsmell for små og mellomstore bedrifter

Bedriftsforbundet mener at småbedriftene kommer uheldig ut med regjeringens innkjøpspolitikk.
– For det første har Regjeringen vært svært passive til at offentlige innkjøpere ikke deler opp anbud. For det andre har den gått inn for å sentralisere enda mer av statens innkjøp. Og nå kommer mer enn dobling av terskelverdi.
 

Oppfordrer til selvpålagt forenklet kunngjøring av anbud

Offentlig innkjøpere kan velge å utlyse anbudskonkurranser under terskelverdi, for eksemplet ved forenklet kunngjøring på nettside.
– Vi oppfordrer offentlig innkjøpere til å sette lavere terskelverdier for forenklet kunngjøring. Dette vil øke sjansene for at flere småbedrifter vil få muligheten til å delta i offentlige anbudskonkurranser og kan bedre tilliten til det offentliges innkjøp, sier Thommessen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]