Fagnettstedet for SMB-sektoren

Olaf Thommessen, SMB Norge

Offentlige innkjøpere må legge til rette for mindre bedrifter

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Onsdag 15. februar sendte næringsminister Monica Mæland ut et brev til 700 offentlige innkjøpere der hun blant annet ba dem å legge bedre til rette for mindre aktører.

Publisert 20 februar, 2017
– Det er positivt at næringsminister Monica Mæland gir en såpass klar oppfordring til offentlig innkjøpere om å tilrettelegge for de mindre bedriftene i sine anskaffelser. Mulighetene finnes i regelverket. Nå er det opp til offentlig innkjøpere å legge til rette for at lokale små og mellomstore bedrifter også får deltatt i anbudsprosessene, sier adm.dir Olaf Thommessen.
Det nye regelverket for enklere offentlig anskaffelser trådde i kraft 1.januar 2017. Bedriftsforbundet var fornøyd med store deler av forenklingsforslagene. Organisasjonen var imidlertid kritisk til å heve den nasjonale terskelverdien til 1,1 millioner kroner. Derfor er det spesielt viktig at Mæland oppfordrer offentlig innkjøpere til å gjøre mindre anskaffelser kjent ved frivillig kunngjøring.
 

I brevet fra Mæland ber hun blant annet offentlig innkjøpere om å

  • Gjøre seg kjent med markedet og ikke stille strengere krav enn nødvendig.
  • Gjøre de mindre anskaffelsene kjent, for eksempel ved frivillig kunngjøring.
  • Vurdere om anskaffelsene kan deles opp i delkontrakter.
  • Bruke kontrakter som er balanserte og gjerne standardkontrakter.

–  Offentlig sektor kjøper hvert år tjenester for over 500 milliarder kroner. Det er et enormt marked som mange små og mellomstore bedrifter ikke får tilgang på. Årsaken er ofte manglende oppdeling av kontrakter og unødvendig strenge krav. Vi håper dette brevet gjør at offentlig innkjøpere legger bedre til rette for mindre og lokale bedrifter fremover, sier Thommessen
Les brevet som Monica Mæland sendte her
 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]