Fagnettstedet for SMB-sektoren

ECD poengterer at Norge har mindre spillerom i bruken av oljeinntekter fremover, og at offentlige midler må brukes mer effektivt.

OECD-rapporten må ikke bli en sovepute

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I dag gikk det ut en pressemelding fra Finansdepartementet som sier at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag.

 
Publisert 19.12.2017
 
Bedriftsforbundet synes det er bra at OECD gir støtte til regjeringen, men mener dette ikke må bli en sovepute for regjeringens økonomiske politikk. OECD understreker nettopp behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk.
– Det er derfor viktig at regjeringen fremover har fokus på hverdagsnæringslivet, nemlig de små og mellomstore bedriftene. To av tre nye arbeidsplasser i Norge er skapt i nye og unge bedrifter, og vi støtter OECD når de understreker behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk i en tid der rammebetingelsene for norsk økonomi er i endring, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
I rapporten peker OECD på at rommet for videre økning i bruken av oljeinntekter fremover er begrenset, og understreker at det derfor er viktig offentlige midler brukes effektivt. Dette er i tråd med Bedriftsforbundets fokus på å redusere offentlige utgifter og byråkrati. Forbundet er fornøyde med at partiene kom til enighet i statsbudsjettet om å skjerpe kravene til ytterligere innsparinger og effektivisering i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosentpoeng, men mener det er mer å hente.
– Vi har flere agendapunkter som handler om sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende, fjerning eller reduksjon i arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter, regler for innbetaling av forskuddsskatt og formueskatt, men høyest på vår agenda for reduksjon i offentlige utgifter står sykefraværsordningen. Der kan Norge AS spare 15 milliarder ved innføring av karensdag og reduksjon til 80 % lønn i sykefraværsperioden. I tillegg må man ha hverdagsnæringslivet på dagsagendaen. Det må bli enda mer attraktivt å starte bedrifter og å være innovativ, og vi må legge de økonomiske forholdene bedre til rette for de små og mellomstore bedriftene rundt i det ganske land, avslutter Thommessen.
 
Kontakt
Solfrid Flateby
Pressetalskvinne
90035897
[email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]