Please log in to view the contents

Vi har nytt styre

Av Charlotte
June 2017

I forbindelse med Bedriftsforbundets kongress i Trondheim forrige helg, ble det blant annet valgt nytt styre og vedtatt forbundets næringspolitiske program for perioden 2017-2019.

 

Publisert 17.6.2017

 

Under presenteres styret, samt en oppsummering av de viktigste sakene fra det næringspolitiske programmet.

Nyvalgt styreleder er Sigfred Steien. Han har vært aktiv i forbundet i mange år, og satt i forrige periode i forbundsstyret. Sigfred driver bedriften Klimaservice AS, et ingeniør- og entreprenørfirma med 15 ansatte som kobler ventilasjonsteknikk og blikkenslagerfaget.

– Jeg gleder meg til å gå inn som styreformann i Bedriftsforbundet, og få bidra enda mer til arbeidet for små- og mellomstore bedrifter i Norge. Arbeidet jeg har fått vært med på som styremedlem har vært spennende og utfordrende, og jeg tar det som en tillitserklæring å få være styreformann. Vi skal fortsette veksten vi har klart å skape den siste tiden, og sette våre medlemmers interesser på den nasjonale agendaen, sier den nyvalgte styreformannen, Sigfred Steien.

 

Nestleder

Linda Furulund, Kunstgjødsel AS
Linda satt som nestleder i forrige periode, og har vært tidligere aktiv i Region Sør. Hun driver bedriften Kunstgjødsel AS, et firma som kombinerer kultur og næring.

 

Øvrige styremedlemmer

 • Ove Bjørn Olsen, Sandviken Center AS
 • Håvard Tandstad, Møbeltre AS
 • Stina Lippestad, Lintho Steinmiljø AS
 • Henrik Tore Dahl, Garek Trading AS
 • Hans Munkevik, Snøballfilm AS

 

Varamedlemmer

 • Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer AS
 • Geir Samdal, Eierskiftesenter AS
 • Patricia Eriksen, Prima Bad AS

 

Næringspolitisk program 2017-2019

Så fort protokollen fra kongressen er godkjent og signert, vil det næringspolitiske programmet i sin helhet legges ut på Bedriftsforbundet sin hjemmeside. Her er en oppsummering av de viktigste sakene:

 • Fjerne formueskatt på arbeidende kapital
 • Skattefradrag for å investere i småbedrifter
 • Fjerne eiendomsskatt på verk og bruk
 • Øke lærlingtilskuddet og få mer praktisk rettet teori
 • Støtte opp om den nasjonale fraværsgrensen
 • Kutte sykelønnen; Karensdag og 80 prosent av full lønn
 • Spørsmål om sykelønn må ut av IA-avtalen og behandles av Stortinget
 • Norsk næringsliv er tjent med å opprettholde gode relasjoner med Norden og resten av Europa

 

Kontakter

Andreas Strandskog
Pressekontakt
41 90 77 05
strandskog@bedriftsforbundet.no

Charlotte