Fagnettstedet for SMB-sektoren

Lysbilde699999

Nytt om konkurranseklausuler

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Fra nyttår må du betale lønn for å kunne kreve at ansatte ikke går til konkurrenter eller starter eget. I tillegg må du avgi redegjørelse for om du vil benytte konkurranseklausulen eller ikke. Nye regler i arbeidsmiljøloven får betydning for deg som arbeidsgiver.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Mange arbeidsgivere vil ha behov for å beskytte sine firmahemmeligheter mot at de benyttes av konkurrenter og tidligere ansatte sier advokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet. Urettmessig utnyttelse av firmahemmeligheter kan være en stor trussel mot en bedrifts eksistens. Typisk daglig ledere, salgssjefer og andre kan sitte inne med informasjon som det er kritisk å sørge for at ikke blir benyttet i konkurranse mot bedriften i en tid etter at vedkommende har sluttet i bedriften, ifølge Bjerkhaug.
 

Konkurranseklausul må avtales

For at du som arbeidsgiver skal kunne nekte eller begrense ansattes muligheter til å gå over til konkurrenter eller starte egen, eller delta i annen konkurende virksomhet må det være skriftlig avtalt at det er inngått en såkalt konkurranseklausul. Dette gjøres typisk i arbeidsavtalen ved ansettelsen, sier advokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet. Skriftlighetskravet er nå tatt inn direkte i arbeidsmiljøloven. Tidligere har man kunnet inngå konkurranseklausuler uten at arbeidsgiver har måttet betale lønn, kanskje for så lenge som et helt år eller lengre. Frem til nyttår har reglene om slike konkurranseklausuler vært regulert i avtaleloven.
 

Nye regler fra nyttår

Fra og med nyttår har arbeidsmiljøloven fått et eget kapittel om blant annet konkurranseklausuler (kapittel 14 A), se lenke
Reglene gjelder alle konkurranseklausuler som inngås fra og med 1. januar 2016. For konkurranseklausulsavtaler inngått før 1. januar 2016, gis de nye reglene i aml virkning først 1. januar 2017.

  • Konkurranseklausulen kan gjøres gjeldende så langt som er nødvendig for å for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.
  • Konkurranseklausuler kan maksimalt gjelde i ett år fra arbeidsforholdets opphør
  • Arbeidsgiver må betale lønn i ett år, men kan på visse vilkår begrense sin betalingsplikt, se arbeidsmiljøloven (aml) § 14 A-3 (se lenken overfor)
  • Konkurranseklausul må inngås skriftlig

 

Nye krav om skriftlig redegjørelse

Arbeidsgiver må nå også gi skriftlig redegjørelse for om konkurranseklausulen vil bli benyttet, og dette binder arbeidsgiver i 3 måneder eller minst ut oppsigelsestiden. I redegjørelsen skal arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse fremgå.

  • Dersom arbeidstaker skriftlig ber om slik redegjørelse.
  • Dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp arbeidsforholdet (og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse).
  • Ved avskjed gjelder en kortere frist på en uke for arbeidsgiver å gi slik skriftlig redegjørelse.

 

Unntaksadgang for daglig leder på visse vilkår

For daglige ledere og lignende (virksomhetens øverste leder) kan det avtales at det ikke skal betales lønn i karensperioden (på inntil ett år) mot at det i stedet er inngått avtale om etterlønn før fratreden. Slik avtale må inngås skriftlig.
 
Medlemmer som har spørsmål om dette kan ta kontakt med Bedriftsforbundets juridiske medlemsrådgiving på epost: [email protected] eller telefon: 23 35 70 10.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]