Bedriftsforbundet

Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Skatteetaten overtar forvaltningsansvaret for innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige fra 1. januar 2016. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført først fra 1. januar 2017.

 
Publisert 16. Februar 2016
 
Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten forvaltningen av alle innkreving-, fastsetting- og etterkontrollsoppgaver.
Skatteetaten overtar forvaltningsansvaret for innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige fra 1. januar 2016. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført først fra 1. januar 2017.
De som rapporterer særavgifter (inklusiv motorvognavgifter), merverdiavgift ved innførsel og innenlandske særavgifter skal kontakte i Skatteetaten istedenfor Tollvesenet. www.skatteetaten.no vil inneholde relevant informasjon om de ulike avgiftene fra nyttår.
 

Samme plikter for inn- og utførsel av varer

Overføringen av disse oppgavene fører ikke til endringer i de plikter man har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Alle varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges, og deklareres til tollmyndighetene som i dag.
De som deklarerer varer på vegne av andre (speditører) og de som importerer varer, skal forholde seg til Tollvesenet som før når det gjelder tolldeklarasjon i Tvinn. Dette gjelder også ved endringer i deklarasjonen og omberegninger.
 

Få endringer for brukerne

For innenlandske særavgifter (f.eks. miljøavgifter og motorvognavgifter) skal disse rapporteres og betales til Skatteetaten fra og med årsskiftet. De samme prosesser og systemer for innrapportering benyttes videre i Skatteetaten. I denne prosessen er noen skjemaer flyttet over til Altinn, disse vil være tilgjengelige fra skatteetaten.no.
Alle særavgiftspliktige, dagoppgjørskunder, kredittkunder for engangsavgift, og tollkredittkunder har mottatt et eget skriv om dette i november.
 
Informasjon om overgangen er tilgjengelig på www.toll.no og oppdateres løpende.
Ved spørsmål skal Tollvesenet kontaktes frem til 31. desember 2015 og deretter Skatteetaten fra 1. januar 2016.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]